Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Emilii Chmielowej

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Emilii Chmielowej wybitnej działaczki mniejszości polskiej na Ukrainie. Pani Emilia była współzałożycielką Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie  oraz jej prezesem od 1992 r. Piastowała funkcje Sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata. Od końca lat 90. była liderką inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego na Ukrainie, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Uhonorowana została wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Pani Emilia była osobą o niezwykłej sile woli, charyzmie i oddaniu sprawie polskiej.

Pozostanie na zawsze w pamięci władz i członków Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, z którym od wielu lat współpracowała.