Biblioteka

W księgozbiorze biblioteki Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” znajdziecie Państwo polsko i obcojęzyczne kolekcje książek i wydawnictw ciągłych. Oferujemy Czytelnikowi pozycje z takich dziedzin jak: historia, sztuka, polonika, język polski, teatr, muzyka czy religia. Ponadto posiadamy zbiory polskiej poezji, powieści, a także tytuły z literatury dziecięcej. Nasza Biblioteka wyposażona jest również w materiały edukacyjne (np. „Teki edukacyjne IPN”) oraz albumy i przewodniki poświęcone Podlasiu oraz Europie Północno-Wschodniej.

Wśród wydawnictw ciągłych, oprócz pozycji o szeroko pojętej tematyce historyczno-społecznej („Białostockie Teki Historyczne”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, „Pamięć.pl”, „Studia Podlaskie” czy „Życie Tatarskie”), znajdują się liczne tytuły poświęcone mniejszości polskiej na Wschodzie: „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, „Głos znad Niemna na uchodźstwie”, „Goniec Kresowy”, „Magazyn Polski”, „Magazyn Wileński”, „Rota” czy „Wspólnota Polska”.

Biblioteka umożliwia Czytelnikom dostęp do zbiorów specjalnych. W placówce zgromadzone zostały materiały audio: kasety i płyty CD z polską muzyką poważną, ludową, patriotyczną oraz nagrania edukacyjne do nauki języka polskiego, a także video: kasety VHS i płyty DVD z klasykami kina polskiego oraz filmami edukacyjnymi. Posiadamy również kolekcję pocztówek prezentującą stolicę województwa podlaskiego, regionalną „Bramę na Wschód” – miasto Białystok.

Kolekcja jest sukcesywnie poszerzana o nowe pozycje.

Biblioteka mieści się w siedzibie Stowarzyszenia i jest czynna w godzinach pracy biura.