Aktualności

Kondolencje

23 maja 2017 roku; Administrator

Wyrazy głębokiego współczucia

pani Marii Piotrowicz
Prezes  Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

z powodu śmierci

syna

składają

Koleżanki i koledzy
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXI Festiwal Teatrów Szkolnych na Litwie

4 maja 2017 roku; Administrator

Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie 26 kwietnia 2017 roku, już po raz 21. zaprezentowały się zespoły teatralne ze szkół polskich na Litwie. Organizatorami XXI Festiwalu Teatrów Szkolnych na Litwie były: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych przy współudziale Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Jury w składzie: Magdalena Kiszko-Dojlidko-wykładowca Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza, Monika Bania, specjalista ds edukacji teatralnej Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku, Lilia Klejzik, reżyser Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz Irena Litwinowicz, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie oceniało występy 14 zespołów teatralnych.

Nagrody Główne otrzymali:

Złoty Dzwoneczek
Zespół teatralny „Wiercipięty” z progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
za spektakl „Urodzinowy prezent”
w reżyserii Teresy Mojsiewicz, Aliny Judyckiej i Bożeny Ustijanowskiej.

Srebrny Dzwoneczek
Zespół teatralny „Szkic” ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie
za spektakl „Oddalenia”
w reżyserii Beaty Kowalewskiej.
Spektakl otrzymał również Nagrodę publiczności.

Brązowy Dzwoneczek
Zespół teatralny „Na wesoło” z Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela
za spektakl „Kozi domek”
w reżyserii Jolanty Kariuniene, Krystyny Meilutiene i Ewy Abriune.

Wyróżnienia przyznano zespołowi „Wędrówka” z gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu  za spektakl „Złodziej snów” oraz zespołowi „Twardy orzeszek” ze Szkoły Łazdinai w Wilnie za spektakl „Ptasie radio”. Jury przyznało również indywidualne nagrody aktorskie i reżyserskie.

Kondolencje

4 kwietnia 2017 roku; Administrator

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
Marka Kotkowskiego
aktora,
wieloletniego prezesa Białostockiego Oddziału
Towarzystwa Kultury Teatralnej,
związanego z Konkursem Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „KRESY”

Wyrazy głębokiego współczucia
pogrążonej w żałobie Rodzinie

składa

Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
w Białymstoku

 

Delegaci Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku: Anna Kietlińska, Krystyna Śmietało oraz Władysław Tokarski wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, które odbyło się dn. 4 marca 2017 roku w Domu Polonii w Warszawie.

Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano Dariusza Bonisławskiego, który od roku 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Dokonano również rozdzielenia kompetencji Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Krajowej. Nowym Przewodniczącym Rady Krajowej został Henryk Kowalczyk.

Podczas Walnego Zebrania pani Prezes Anna Kietlińska poinformowała zgromadzonych Delegatów o sytuacji Związku Polaków na Białorusi.

W dn. 3-4 marca 2017 r. w Polskiej Ogólnokształcącej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyły się eliminacje ogólnokrajowe XI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał pan Wojciech Kraj Radca Minister Ambasady RP w Rydze. W literackich i ortograficznych zmaganiach wystartowało 15 uczniów ze szkół średnich w: Rydze, Daugavpils i Rezekne.

Prace olimpijczyków oceniała komisja w składzie dr Barbara Olech i mgr Anna Liberadzka. Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w eliminacjach ustnych. Do zmagań ogólnopolskich, które odbędą się na początku kwietnia w Warszawie i Konstancinie komisja zakwalifikowała: Jorena Dobkiewicza z Daugawpils, Paulę Patricię Adukone z Rygi oraz Werę Smirnową z Rezekne.

Laureatom gratulujemy i trzymamy kciuki za finał!
Tegoroczna edycja olimpiady na Łotwie zorganizowana została dzięki pomocy Komitetu Głównego OLiJP,  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze oraz pana posła Roberta Tyszkiewicza. Serdecznie dziękujemy.

 

Tłusty Czwartek

24 lutego 2017 roku; Administrator

Dnia 24 lutego 2017 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku mieliśmy okazję spędzić wspólnie czas podczas corocznego Tłustego Czwartku, tradycyjnego spotkania karnawałowego Członków Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”.

Spotkanie uświetnił występ „Lidzianek”, zespołu wokalno-instrumentalnego z Lidy, który po raz pierwszy zadebiutował w Polsce.

Gośćmi honorowymi spotkania byli  przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia: Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek wraz z Małżonką, były Prezydent Białegostoku Lech Rutkowski, oraz Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Wojciech Śleszyński, Radna Powiatu Białostockiego Danuta Bagińska oraz Pani Anna Pieciul reprezentująca Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Władysława Tokarskiego.W dniach 18-19 lutego 2017 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi odbyły się eliminacje ogólnokrajowe XXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Wystartowało  w nich 19 uczestników, którzy trzy tygodnie wcześniej pomyślnie przeszli eliminacje I stopnia.

Do zapoznania się z dokładną relacją z I etapu zapraszamy na stronę Polskiej Macierzy Szkolnej.Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – eliminacje okręgowe

Uczestnicy II etapu zmierzyli się z arcytrudnymi testami i tematami przygotowanymi przez Komitet Główny OLiJP przy Instytucie Badań Literackich, który od samego początku patronuje imprezie. Rozpoczęcie i zakończenie Olimpiady uświetniła swoją obecnością Pani Konsul Violetta Sobierańska.

Jury w składzie dr hab. prof. UwB Anna Kieżuń, dr hab. Anna Janicka i dr Barbara Olech do finału w Warszawie zakwalifikowało aż 7 osób, co świadczy o wysokim poziomie wiedzy uczestników. W ogólnopolskich zmaganiach finałowych udział wezmą: Mirosława Szwied, Julia Żuromska, Robert Tawrel, Władysław Kreczak, Teresa Romańczuk, Justyna Porzecka, Jana Lasota. Życzymy powodzenia!

Przypadający w tym roku jubileusz imprezy jest doskonałą okazją do podziękowań, które Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pragnie złożyć wszystkim współorganizatorom, dzięki którym impreza trawa, pomimo trudności z jakimi się zmaga. Dziękujemy: Polskiej Macierzy Szkolnej, Komitetowi Głównemu OLiJP, Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie oraz wykładowcom Instytutu Filologii Polskiej UwB, którzy towarzyszą imprezie od samego początku.

Serdecznie dziękujemy również sponsorom: Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Galerii im. Sleńdzińskich oraz TVP Oddział w Białymstoku za ufundowanie nagród uczestnikom.

W 1994 r. dzięki staraniom Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku   zostały uruchomione  studia pedagogiczne  dla Polaków z Białorusi. Zawarto umowę pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Uniwersytetem w Białymstoku, w wyniku której  Wydział   Pedagogiki i Psychologii  zobowiązał się do  zapewnienia kadry nauczycieli  i opieki naukowej nad realizacją  niestacjonarnych, magisterskich  studiów w zakresie  pedagogiki zaś nasz Oddział podjął się opieki  wychowawczej i socjalnej nad studentami oraz  zadań logistycznych, organizacyjnych związanych z rekrutacją, organizacją zjazdów, zakwaterowaniem studentów, zwrotu kosztów podróży , zapewnieniem  sal wykładowych i sprzętu  dydaktycznego, rozkładów zajęć  na kolejne zjazdy  itp.

Założeniem organizacyjnym tej  formy studiów było to, że   studia niestacjonarne na polskim uniwersytecie nie będą  płatne, studenci nie otrzymają  stypendiów natomiast  Oddział z pozyskanych na ten cel funduszy, będzie opłacał koszty dydaktyki oraz koszty ich  podróży i zakwaterowania . Tak więc pomoc finansowa dla studentów jest celowa i zaplanowana.

Celem powstania studiów było umożliwienie Polakom mieszkającym na Białorusi, już posiadającym wykształcenie pedagogiczne (m.in. nauczycielom matematyki, rosyjskiego, biologii),lub niepedagogiczne (lekarzom, plastykom, choreografom,  inżynierom, ekonomistom) oraz szczególnie młodzieży po maturze zdobycie polskiego wyższego wykształcenia, które dawałoby im prawo nauczania języka polskiego oraz prawo pracy w przedszkolach z polskimi klasami, szkołach i placówkach kulturalnych, prowadzenia  zajęć artystycznych   w środowisku polonijnym, teatralnych, klubów seniorów, pracy w firmach polskich na  Białorusi.  Absolwenci studiów  zasilaliby i poszerzali grono polskiej inteligencji na Białorusi aktywnej i zaangażowanej w utrwalanie polskiej tożsamości mieszkańców Białorusi polskiego pochodzenia.

Prowadzone przez Podlaski Oddział studia dla Polaków z Białorusi  to duże przedsięwzięcie edukacyjne i organizacyjne, jedyna taka forma studiów  w Polsce.

Do roku 2009 zajęcia ze studentami w większości prowadzone były w Grodnie. Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku,  , we współpracy z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi zabezpieczał stronę organizacyjną i logistyczną  zjazdów studenckich   i dojazdów nauczycieli do Grodna .Podlaski Oddział pozyskiwał fundusze na te zadania  z Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej    i cieszył się wsparciem i uznaniem zarówno Komisji Senackiej do Spraw Polaków za Granicami Kraju, jak i władz Stowarzyszenia  Wspólnoty Polskiej,    zwłaszcza  śp.  Prof.,  Andrzeja Stelmachowskiego.

Przy Polskiej Macierzy Szkolnej z funduszy pozyskiwanych na studia, staraniem Oddziału i nauczycieli prowadzących zajęcia  zgromadzono księgozbiór pedagogiczny, z którego na bieżąco, do dziś, mogą korzystać studenci.

W kwietniu 2009 roku w związku z sytuacją polityczną zaistniałą na Białorusi nauczycielom akademickim odmówiono wydawania wiz na wyjazdy do Grodna. Pomimo tego studia nie zostały przerwane. Całość zajęć została przeniesiona do Białegostoku.

Zjazdy były organizowane jeden raz w miesiącu – studenci najczęściej  przyjeżdżali na 4, 5 dni . Przyjazdy do Białegostoku  były dla nich dużo większym utrudnieniem  niż wcześniejsze przyjazdy na zajęcia  do Grodna, choć nie bez znaczenia był fakt położenia Białegostoku blisko granicy. Przyjazdy studentów do Polski w dużej mierze były możliwe dzięki współpracy z polskimi placówkami konsularnymi na terenie Białorusi.

Przez prawie wszystkie lata  realizowano dwie specjalności  pedagogikę kulturoznawczą i wczesnoszkolną  a liczba studiujących w niektórych latach przekraczała dużo ponad 100 osób. Rekrutowana na studia młodzież pochodziła    z różnych  rejonów  Białorusi  a także  z Litwy i Ukrainy.

Zajęcia dydaktyczne na jednym roczniku, w jednym roku akademickim  prowadziło około  20 nauczycieli  akademickich, realizując ok. 20 przedmiotów tj. ok. 400 godz.   Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku polskim.   Studenci realizowali też  w Polsce  część praktyk zawodowych między innymi w placówkach edukacyjnych i kulturalno wychowawczych  czy instytucjach upowszechniania kultury.   Korzystali z laboratoriów komputerowych Wydziału  Pedagogiki i z Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.    Poza obowiązkowym programem studiów, proponowano im również  formy zajęć  umożliwiających     poznanie polskiej kultury i sztuki, historii Polski, zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,  poszerzenie umiejętności językowych.( objazdy naukowe: Kraków  Warszawa , Poznań, Podlasie, teatr, kino, lokalne imprezy kulturalne, udział w konferencjach, dyskusjach).

Dyplomy ukończenia studiów magisterskich  uzyskało   327 absolwentów,  a od 2010 r. dyplom licencjata w zakresie pedagogiki uzyskało   57 Polaków z Białorusi.

Wielu z naszych absolwentów obecnie pracuje na Białorusi, ucząc języka polskiego, w szkołach  , w placówkach wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, sportowych , w parafiach katolickich , w środowiskach polonijnych  a także w innych zawodach i firmach  gdzie niezbędna jest sprawna komunikacja w języku polskim.

Ich prace magisterskie i licencjackie są cenną dokumentacją polskiego dorobku naukowego dotyczącego Polaków  na Białorusi:   oświaty i kultury w  środowiskach polonijnych, problemów pedagogicznych i psychologicznych  młodzieży i ich środowisk wychowawczych , monografii  przedstawiających funkcjonowanie ważnych dla  tamtejszych Polaków  instytucji  .

Projekt ten wyposażał Polaków w bardzo konkretne umiejętności i narzędzia do pracy   zawodowej . Dyplomy ukończenia studiów wyższych  na Uniwersytecie w Polsce  to dla Polaków z Białorusi  nie tylko   wartość symboliczna, ale  też  realna:  podnosząca ich status ekonomiczny , społeczny i kulturalny.

Z żalem informujemy o śmierci
Longina Komołowskiego
Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 2010-2016.

Wyrazy głębokiego współczucia
pogrążonej w żałobie Rodzinie

składa

Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
w Białymstoku

Czy można kochać poezję? Co roku na początku grudnia białostoczanie są świadkami tej szczególnej miłości do słowa pisanego.

W dniu 10 grudnia w Białostockim Teatrze Lalek odbył się Koncert Galowy laureatów XXV Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2016″. Młodzi recytatorzy ze Wschodu, których łączy polskie pochodzenie, przyjeżdżają do Białegostoku, by pokazać, że mówienie po polsku, a zwłaszcza mówienie wierszem, jest dla nich szczególnie ważne. Konkurs ten jest wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym osoby, dla których język polski i polska kultura są szczególnie ważne. Konkurs jest nie tylko okazją do stanięcia w szranki i sprawdzenia swoich umiejętności recytatorskich czy znajomości polskiej literatury, ale jest także okazją do spotkania się różnych środowisk polonijnych we wspólnym, bliskim gronie.

Konkurs rokrocznie od 25 lat organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przez cały ten okres, w Konkursie udział wzięło ponad 55 tysięcy uczestników z min. Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Bułgarii, Kazachstanu czy Rosji. Tradycyjnie, po przejściu przez eliminacje centralne w miejscach swojego zamieszkania, uczestnicy zapraszani są na tydzień do Białegostoku, gdzie nie tylko przygotowują się do finałowej rywalizacji, ale uczestniczą również w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Tradycyjnie odbyła się również Wigilia Polska. Dnia 7 grudnia młodzież zza wschodniej granicy miała okazję spotkać się razem i dzielić opłatkiem przy wigilijnym stole. Spotkanie odbyło się w Pałacyku Gościnnym Branickich, przy ul. Kilińskiego w Białymstoku. Zaproszono na nie nie tylko uczestników Konkursu, ale także przedstawicieli lokalnych władz, instytucji kultury czy reprezentantów środowiska uniwersyteckiego i członków Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W tym ciepłym gronie goście łamali się opłatki, składali sobie życzenia, kolędowali i ucztowali przy wspólnym, wigilijnym stole.

Spotkanie umilał Zespół Fletów Prostych CANTIO POLONICA z Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku oraz zespół Acustic Trio.

Podsumowaniem pobytu uczestników jest uroczysty Koncert Galowy, nad którym pracują wspólnie z białostockimi aktorami teatralnymi. Koncert reżyserował Profesor Piotr Damulewicz, znany i zasłużony białostocki aktor i reżyser, w asyście dr Magdy Kiszko-Dojlidko, również związanej z białostocką sceną. Muzykę do Koncertu Galowego napisała Agnieszka Glińska a scenografię przygotował Andrzej Dworakowski – plastyk od lat towarzyszący Konkursowi. Występy uświetnił Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod batutą  pani Moniki Bierć i przy akompaniamencie pani Anny Górskiej.

LAUREACI „KRESÓW 2016”

GRAND PRIX
Katarzyna Stonawska z Czeskiego Cieszyna w Czechach

Nagroda za interpretację tekstu Adama Mickiewicza
Elena Gaborova ze Smoleńska w Rosji

I nagroda
Paweł Szutow
z Sankt Petersburga w Rosji

 

II nagroda
Żanna Loretta Białoszycka
z Winnicy na Ukrainie

 

III nagroda
Emil Szostak
z Wilna na Litwie
Natalia Popowicz
z Czerniachowska w Rosji

 

Wyróżnienia

Julian Germanowicz z Wilna na Litwie

Bożena Worono z Lidy na Białorusi

Boris Osipovicz z Tbilisi w Gruzji

Elena Żuławska z Kaliningradu w Rosji

Alexandru Karol Ostrowski z Suczawy w Rumunii

Nazarii Babyn z Czortkowa na Ukrainie

David Agladze z Tbilisi w Gruzji

Anton Kazaczonok z Daugawpils na Łotwie

Katarzyna Żurawczenko z Ostrowca na Białorusi

Maryna Myroniuk z Kirowogradu na Ukrainie

Markijan Hołowczak ze Stryja na Ukrainie

Radosław Stasiło z Wilna na Litwie

Nagroda Publiczności
Boris Osipovicz
z Tbilisi w Gruzji

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
została zaproszona Katarzyna Stonawska z Czeskiego Cieszyna

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Tu w Białymstoku…” będącego podsumowaniem pobytu uczestników Konkursu w Białymstoku:

Film KRESY 2016

https://www.youtube.com/watch?v=pJIKuVsQE3M&t=107s

Montaż i realizacja: Fly Away Plus, http://www.flyawayplus.eu/

oraz specjalnego reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok:

http://www.radio.bialystok.pl/kultura/wydarzenia/id/139747

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, bez których wieloletniej współpracy i wsparcia, Kresy nie obchodziłyby swojego kolejnego Jubileuszu:

Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Białostockiemu Teatrowi Lalek

Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu

Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Urządowi Miejski w Białymstoku

Fundacji PKO Banku Polskiego

Zjednoczeniu Polek na Emigracji

Fundacji E.R.A

Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK Sp z o.o.

Białostockim Zakładom Graficznym

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków pochodzących z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Fotorelacja: Władysław Tokarski


Pani Klara Rogalska – wspomnienie

17 września 2016 roku; Administrator

Sybiraczka, świadek historii,
kobieta niezłomna a nade wszystko dobry człowiek…

Pani Klara Rogalska,

wieloletni członek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” nie żyje.

Zapamiętamy ją jako niezłomną orędowniczkę pamięci o polskim Sybirze, oddaną sprawom Polaków na Wschodzie działaczkę, która nie szczędziła czasu na to, by pomóc, pojechać na Grodzieńszczyznę, wesprzeć potrzebujących, zainteresować polskimi sprawami innych, którzy pomóc mogą.

Zawsze obecna na spotkaniach Stowarzyszenia, służyła dobrą radą i doświadczeniem. Lubiła młodzież i z pasją opowiadała w szkołach o swojej młodości na zesłaniu i polskim losie Sybiraka.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

W dniach 1-7 sierpnia 2016 roku po raz szósty w Muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach zrealizowano projekt „Z twórczością Anny Krepsztul” – plener artystyczny dla dzieci z Litwy. Wydarzenie trwało cały tydzień, podczas którego zaplanowano warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z polskich szkół w Taboryszkach i pobliskich miejscowościach.

Taboryszki nie są przypadkowe. To właśnie w tej malutkiej miejscowości przy granicy litewsko-białoruskiej urodziła się i mieszkała Anna Krepsztul – litewska malarka ludowa polskiej narodowości. Anna Krepsztul już od wczesnego dzieciństwa cierpiała na osteoporozę i gruźlice kości, która prowadziła do ich nieustannych złamań. Nie stało się to jednak przeszkodą dla jej pasji. Malowała na przekór chorobie, nawet wtedy, gdy nie mogła już wstać z łóżka. Jej obrazy zdobią prywatne kolekcje i galerie na całym świecie. Jest ona nie tylko uznaną artystką, ale także lokalną bohaterką, przykładem niezłomności, wytrwałości, ale i niezwykłego ciepła i pogody ducha. Jej dom był ostoją polskości i miejscem duchowego wsparcia. Zmarła 12 października 2007 roku.

Plener artystyczny jest nie tylko formą upamiętnienia i uhonorowania malarki, ale także okazją do spotkania i szansą rozwoju osobowości poprzez odkrywanie talentów i budzenie poczucia własnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu – właśnie poprzez edukację artystyczną i kontakt ze sztuką. Jak zawsze uczestnicy mieli okazję wziąć udział w różnych warsztatach z m.in.  haftu (malowania igłą), malarstwa sztalugowego, szkicowania, rysowania klejem na gorąco, czy tworzenia rzeźb z gipsu. Plener poprowadzili wykwalifikowani instruktorzy, Panie: Izabela Suchocka (z Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku), Kamila Chorociej oraz Danuta Mołoczko – siostra Anny Krepsztul i kustosz taboryskiego muzeum. Wspomagała je wolontariuszka Alina Mołoczko. Młodzież miała też okazję lepiej się poznać i wziąć udział w różnych grach i zabawach integracyjnych a także wycieczce krajoznawczej do dawnego pałacu Balińskich w Jaszunach. Dzieciom zapewniono również pełne posiłki.

Taboryszki oraz znajdujące się tam Muzeum Anny Krepsztul  stają się miejscem szczególnie ważnym, które świadome swojej historii i bohaterów, skupia i angażuje w swoje działania nie tylko młodzież, ale także całe lokalne społeczeństwo. Co roku w plenerze bierze udział coraz większa liczba osób. Tygodniowe spotkanie ze sztuką podsumował uroczysty wernisaż wystawy przygotowanej przez uczestników, podczas którego odbyło się wręczenie dyplomów i upominków dla dzieci.

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od początku jest inicjatorem i organizatorem imprezy, którą w tym roku poprowadził razem ze Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”. Dziękujemy również współorganizatorom ze strony litewskiej, którzy nie tylko jak zawsze otoczyli opieką naszych instruktorów, ale także dołożyli wszelkich starań by plener artystyczny odbył się i zakończył wielkim sukcesem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

„Lato z Polską” w Białymstoku

8 lipca 2016 roku; Administrator

Od 26 czerwca do 4 lipca 2016 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w Białymstoku przebywało 30 dzieci wraz z opiekunami z Białorusi – z Grodna, Wiercieliszek i Szczuczyna. Jak co roku akcję koordynował Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Pani Andżelika Borys.  Dzieci zwiedzały Białystok, spotykały się z rówieśnikami z Białegostoku, poznawały Podlasie i bawiły się w miejskich instytucjach kultury.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom i białostockim instytucjom organizującym pobyt dzieci polskich z Białorusi: Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku, X Liceum Ogólnokształcącemu, Miejskiemu Domowi Kultury, Szkole Podstawowej nr 34.7 maja 2016 roku; Administrator

20 kwietnia 2016 r. w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XX Festiwal Teatrów Szkolnych na Litwie. Wydarzenie bardzo niezwykłe, nie tylko dla tego że jubileuszowe, bo już dawno uznane za święto polskiego teatru i najpopularniejszy konkurs dla szkół polskich na Litwie. Festiwal co roku jest organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych. Wsparcia merytorycznego udzielił również Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Uczestnicy jak zawsze wykazali się profesjonalnym przygotowaniem, zaangażowaniem i pasją. Jury przewodniczył aktor i reżyser Białostockiego Teatru Lalek oraz wiceprezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotr Damulewicz. W komisji zasiadali aktorka Magdalena Kiszko-Dojlidko oraz prezes Towarzystwa Miłośników Teatrów Szkolnych przy „Macierzy Szkolnej”, dyrektor muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie Helena Bakuło.

Nagrody główne otrzymali:

Złoty Dzwoneczek

zespół „Wesołą Gromada”z Gimanzjum im. A. Mickeiwicza w Wilnie

za spektakl „Zabawa w Tuwimki” (reż. Irena Litwinowicz)


Srebrny Dzwoneczek

zespół „Wiercipięty” z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

za spektakl „Czerwony Kapturek” (reżyser Jadwiga Stankiewicz i Alina Judycka)


Brązowy Dzwoneczek oraz Nagroda Publiczności

zespół „Szkic” ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie

za spektakl „Klatka” (reżyser Beata Kowalewska)

 

Wyróżnienia:

Za przygotowanie kostiumów: zespół „Asy z 3 klasy” ze Szkoły Średniej w Leszczyniakach za spektakl „Szkoła tańca menuetu albo chłopcy i dziewczęta” (reż. Walentyna Markiewicz)

Nagroda reżyserska: za spektakl „Paweł i Gaweł” (reż. Magdalena Klepka), zespołu „TGT” z Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach

Za grę aktorską: Patrycja Tatol z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie; Oliwia Stankevičiūtė ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie; Gabriela Baranowicz i Aleksander Januszkiewicz ze Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie; Andrzej Zacharzewski i Henryk Jerzy Markiewicz ze Szkoły Średniej w Leszczyniakach w Wilnie; Herman Pantiuchow z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach; Maksym Potapow i Kamila Żukowska z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

Nagrody ufundowali: Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, posłowie na Sejm RL z ramienia AWPL – Wanda Krawczonok i Józef Kwiatkowski, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, prezydent miasta Białystok, Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz  Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a zainteresowanych i sympatyków zapraszamy do zapoznania się z dokładną relacją z imprezy (http://www.tygodnik.lt/201617/) oraz galerią zdjęć autorstwa pani Teresy Worobiej.

 

24 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiej Macierz Szkolnej w Grodnie odbyło się po raz siódmy Polskie Dyktando. Inicjatywa od początku jest wspierana przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Członkowie Stowarzyszenia są autorami tekstu dyktanda, uczestniczą w pracach Jury. Stowarzyszenie pozyskuje również nagrody dla laureatów i uczestników.

Dyktando piszą wszyscy zainteresowani językiem polskim – uczniowie i dorośli. Dyktando odbywa się zazwyczaj w Grodnie i Mińsku i jest prawdziwym świętem języka polskiego na Białorusi.

Tegoroczne Dyktando wygrała pani Irena Gajdukiewicz i zdobyła nagrodę Grand Prix.

Wśród laureatów znaleźli się:

Antoni Masiukiewicz – I miejsce

Julia Juchniewicz – I miejsce

Maryna Krasowska – II miejsce

Aleksander Nadziejko – II miejsce

Olga Myszko – II miejsce

Jarosław Ignaciuk – III miejsce

Tatiana Juchniewicz – III miejsce

Helena Pieriesalak – III miejsce

Uliana Wiensyk – III miejsce

Alicja Sztabińska – wyróżnienie

Paweł Klimuk – wyróżnienie

Władysław Kiman – wyróżnienie

Uhonorowano również uczestniczki najmłodsze (Olgę Romańczuk, Milanę Kuzmicką) i najstarsze (Rytę Niemiero, Lilię Gorbaczyk) oraz Pawła Czeczota, który, by pisać dyktando w Grodnie, przybył specjalnie aż z Homla.

W grodzieńskiej edycji Dyktanda wzięło udział ponad 250 uczestników.

Tekst dyktanda został poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi, w 170 rocznicę urodzin. Jego autorką była prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Kietlińska.

Organizatorzy (Polska Macierz szkolna) i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie dziękują sponsorom nagród oraz nauczycielom wolontariuszom, sprawdzającym dyktando -pani dr Barbarze Olech (UwB), Monice Jurkowskiej (UwB), Katarzynie Słowikowskiej (VIII LO w Białymstoku), Oksanie Szewcowej i Alinie Pawlukiewicz (Uniwersytet Grodzieński), Beacie Baraś i Alicji Jach ( polskie konsultantki w PMS w Grodnie) oraz nauczycielkom z Liceum Społecznego im. E. Orzeszkowej w Grodnie: dr Tatianie Biełockiej, dr Danucie Myszko, dr Irenie Czerniak, Helenie Mielesz, Oksanie Świtelskiej, Nadziei Błażewicz, Marii Filipowicz, Irenie Chlistowskiej, Oldze Wojciechowicz.

Nagrodę główną – komputer – za zdobycie tytułu Mistrza Ortografii Polskiej ufundowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach wspólnie z firmą „Orange”.

Pozostałymi sponsorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, Opera i Filharmonia Podlaska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, posłowie RP – Dariusz Piontkowski i Robert Tyszkiewicz oraz osoby prywatne – prof. Anna Kieżuń, prof. Kamila Budrowska z mężem Adamem, dr Ryszard Wiśniewski.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!!!

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i relacjami z dyktanda:

http://jpolski.by/34-aktualno%C5%9Bci/407-pot%C4%99ga-liter,-czyli-o-warto%C5%9Bci-ojczystego-s%C5%82owa.html

http://pmsgrodno.org/polskie-dyktando-im-krystyny-bochenek-w-grodnie/