Pamięć najpierwsza….

W dniach 21-22 października 2019 r. odbyła się konferencja ewaluacyjna, która  była podsumowaniem 2. edycji  projektu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  „Razem dla Edukacji” współfinansowanego przez MEN w ramach konkursu  „Rodzina Polonijna”. Konferencję otworzyli Minister Edukacji Narodowej  Dariusz Piontkowski oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  Dariusz Piotr Bonisławski. Gości przywitała również Pani Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska, która podsumowała II edycję projektu.  W wydarzeniu wzięli … Czytaj dalej