Kresy 2021

Zapraszamy do obejrzenie podsumowania i XXX Koncertu Galowego XXX na naszym profilu: Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy” | Facebook

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom
za granicą w 2021 roku.


W związku z pandemią COVID-19, wprowadziliśmy nowy regulamin dotyczący tegorocznej edycji. Szczegóły w regulaminie!

Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „KRESY”

I. Czym jest Konkurs, czyli Mickiewicz prawdę Ci powie…

Konkurs „Kresy” to jedyne na świecie przedsięwzięcie, które od 1991 roku promuje polską poezję wśród Polaków mieszkających poza krajem. Organizatorem Konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. „Kresy” to w środowiskach polskich wyjątkowe święto polskiego języka i kultury, okazja do spotkania i dyskusji. Nieustającą, choć nie jedyną, inspiracją w naszym Konkursie jest poezja Adama Mickiewicza. Wersy z „Pana Tadeusza” czy „Dziadów” co roku recytatorzy odkrywają na nowo.

Wśród laureatów Konkursu są tacy uznani aktorzy, jak: Agata Meilute z Litwy (Popiełuszko. Wolność jest w nas, Mała Moskwa, Samotność w sieci), Jan Drawnel z Litwy (Boża podszewka, Ratownicy, Oda do radości) czy Teresa Branna z Czech (Mistrz, Na dobre i na złe, Na Wspólnej). Wielu uczestników Konkursu wybiera studia w Polsce, często na kierunkach artystycznych.

Dla kogo „Kresy”? Konkurs jest dla tych, którzy lubią poezję: czytać, pisać, recytować. Bez względu na wiek, zajęcie, płeć, czy inne cechy. Liczą się znajomość i zamiłowanie do polskiego języka. Dla właśnie takich entuzjastów poezji odbywają się eliminacje Konkursu w 15 krajach. Jesienią Jury za granicą ocenia recytujących w 3 kategoriach wiekowych. Eliminacje poza Polską odbywają się w szkołach i domach polskich, ośrodkach kultury, a także w ambasadach i konsulatach RP. Laureaci w wieku powyżej 16 lat prócz nagród otrzymują szansę udziału w Finale Konkursu w Polsce.
Przez 20 lat Kresy odbyły się już w takich krajach, jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Gruzja, Serbia, Grecja i Czechy.

Liczy się dla nas każdy uczestnik – za granicami Polski wzięło już udział 40.413 osób. Możemy więc śmiało stwierdzić, że na całym świecie jest już ponad 40 tysięcy osób, które mogą wyrecytować z pamięci 2 polskie wiersze. Ta swoista ekspansja polskiej poezji na świat przejawia się również w angażowaniu kolejnych krajów do Konkursu „Kresy”.

II. Z tomikiem Mickiewicza w wagonie, czyli na Finał do Białegostoku.

Finałowe spotkania „Kresów” adresujemy do zwycięzców eliminacji zagranicznych (wiek: 16+), którzy na tydzień przyjeżdżają do Białegostoku. Grudniowy tydzień w naszym mieście recytatorom wypełniają: Konkurs, warsztaty, Koncert Galowy i ciekawe wydarzenia towarzyszące.
Konkurs realizowany jest na scenie Teatru Szkolnego Akademii Teatralnej w Białymstoku, tu rozstrzygają się losy recytatorów. Ich występy zostają bowiem ocenione przez jury, jednak werdykt jest odczytany dopiero podczas Koncertu Galowego.

Warsztaty to ciężka, ale i satysfakcjonująca praca nad własnym tekstem, jego interpretacją. Nad intonacją głosu, dykcją uczestników czuwają wykwalifikowani instruktorzy – wykładowcy Akademii Teatralnej w Białymstoku, reżyserzy i aktorzy białostockich i warszawskich teatrów (BTL, Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku, Teatr Konsekwentny w Warszawie)

Koncert Galowy to duże wydarzenie artystyczne także dla mieszkańców Białegostoku, odbywa się on na dużej scenie Białostockiego Teatru Lalek i gromadzi na widowni władze Białegostoku i województwa, jurorów Konkursu, ludzi kultury, a także mieszkańców miasta, młodzież.
Przestrzeń pomiędzy tymi trzema pracochłonnymi punktami programu „Kresów” wypełniają wydarzenia dodatkowe. Najważniejsze z nich to Wieczór Gospodarzy (ciepłe powitanie recytatorów w mieście i ich integracja przez sztukę) i Kresowa Wigilia w Pałacyku Gościnnym (dzielenie się opłatkiem z władzami miasta, województwa, zaproszonymi gośćmi, śpiewanie kolęd i prezentacja tradycji z różnych krajów). Żywy kontakt z polska kulturą zapewniają uczestnikom pokazy spektakli i filmów, spotkania z artystami.

III. Ludzie, czyli bez kogo nie byłoby „Kresów”?

Podczas finału „Kresów” współpracujemy ze znakomitymi jurorami, instruktorami i aktorami, by wymienić tylko kilku: Irena Jun, Anna Romantowska, Justyna Sieńczyło, Zofia Kucówna czy Jerzy Łazewski.
Konkurs był zawsze objęty patronatem Prezydenta Białegostoku (obecnie Tadeusz Truskolaski), a od 2 lat także patronatem Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacka Bromskiego.

Od lat powodzenie „Kresów” zawdzięczamy sponsorom, dzięki których wsparciu nasz Konkurs nie traci na ważności i prestiżu w kraju (Białystok) i poza nim.

Do tej pory wsparli nas rzeczowo i finansowo: Senat RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie, Fundacja PKO Banku Polskiego, Vision Film Sp. z o.o. S.K.A., Bank PBH S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Grodnian im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie, SaMASZ Sp. z o.o.UNIBEP S.A., Sonata Park Sp. z o.o., NSZZ Solidarność Region Podlaski, Dom Książki w Białymstoku, Księgarnia PWN, Księgarnia Akcent i wielu innych, którym pozostajemy niezwykle wdzięczni.

Podczas Finału w Białymstoku Konkurs „Kresy” jest relacjonowany w lokalnych i ogólnopolskich mediach.