Władze Oddziału

Anna Kietlińska – prezes
Maria Żeszko – prezes honorowy

Zarząd:

Piotr Damulewicz – wiceprezes
Jadwiga Ryżewska - skarbnik
Krystyna Śmietało – sekretarz
Dariusz Piontkowski – członek
Andrzej Kisielewski – członek

Komisja Rewizyjna:

Ireneusz Szymczak - przewodniczący
Władysław Tokarski – członek
Stanisława Pogorzelska – członek
Anna Mieniuk – członek

Pobierz deklarację członkowską