Zasady Konkursu

Dla tych, którzy z ideą Kresów chcą się zapoznać bliżej, zamieszczamy nieco informacji podstawowych:

Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

1. Dzieci do lat 12
2. Młodzież od 12 do 16 lat
3. Młodzież powyżej 16 lat i dorośli

Konkurs realizowany jest w trzech etapach:
Część zagraniczna:
Etap I eliminacje środowiskowe i miejskie (w szkołach i Domach Polskich)
Etap II eliminacje finałowe w 12 krajach. Laureaci III kategorii wiekowej zapraszani są do Białegostoku.

Wspólnie z organizacjami polonijnymi i Konsulatami RP przygotowujemy i przeprowadzamy Konkurs w szkołach polskich, Domach Kultury Polskiej i placówkach konsularnych. Recytatorom biorącym udział w Konkursie przekazujemy zestawy polskiej poezji i prozy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury współczesnej. Dla nauczycieli i instruktorów przygotowujących recytatorów do Konkursu organizujemy szkolenia, warsztaty i konsultacje w zakresie sztuki pięknego mówienia. Dzieci i młodzież startująca w Konkursie bierze udział w warsztatach doskonalących recytację.
Konkurs „Kresy” jest najważniejszą imprezą recytatorską organizowaną wśród Polonii, czego dowodem jest coroczny wzrost liczby recytatorów biorących udział w imprezie.

Część krajowa:
Etap III to spotkania laureatów Konkursu „Kresy”, które odbywają się tradycyjnie w Białymstoku.

Dla naszych gości z zagranicy, uczestników i instruktorów przeprowadzamy zajęcia warsztatowe (mające na celu m.in. przygotowanie do występu w konkursie), jak również organizujemy spotkania z aktorami, pisarzami, amatorskimi zespołami teatralnymi, spektakle teatralne, wycieczki po mieście i okolicy przybliżające kulturę i tradycję naszego regionu i Polski. Dwie najważniejsze części to dzień konkursowy, w którym uczestnicy recytują po dwa utwory (proza lub poezja) autorstwa polskich pisarzy i poddani zostają ocenie jury, a także Koncert Galowy w formie muzyczno – poetyckiej z udziałem laureatów oraz pozostałych uczestników. Ważnym punktem programu jest również „Wigilia Polska”, na którą zapraszamy naszych młodych Rodaków.

Pobierz regulamin Kresy 14