VI Forum Oświaty Polonijnej

W dniach 19-23 września 2008 roku odbyło się w Białymstoku VI Forum Oświaty Polonijnej pod hasłem „Polskość – Tożsamość – Współczesność” pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza Forum skierowane było do nauczycieli języka polskiego oraz działaczy oświaty polonijnej z całego świata. Forum było okazją do spotkania nauczycieli polonijnych z całego świata. W czasie jego trwania odbywały się wykłady, zajęcia warsztatowe w różnego … Czytaj dalej