VI Forum Oświaty Polonijnej

W dniach 19-23 września 2008 roku odbyło się w Białymstoku VI Forum Oświaty Polonijnej pod hasłem

„Polskość – Tożsamość – Współczesność”

pod Honorowym Patronatem
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Bogdana Borusewicza

Forum skierowane było do nauczycieli języka polskiego oraz działaczy oświaty polonijnej z całego świata.

Forum było okazją do spotkania nauczycieli polonijnych z całego świata. W czasie jego trwania odbywały się wykłady, zajęcia warsztatowe w różnego typu szkołach Podlasia, które na co dzień borykają się z problemami dwujęzyczności.