Aktualności

Kondolencje

11 września 2017 roku; Administrator

Wyrazy głębokiego współczucia

panu Władysławowi Tokarskiemu

z powodu śmierci

ojca

składają

Koleżanki i Koledzy

z
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku

W dn. 14-28 sierpnia 2017 roku do Białegostoku na wakacyjny pobyt przyjechały niepełnosprawne dzieci z Lidy i Porzecza na  Białorusi wraz ze swoimi opiekunami.

Organizacja pobytu z uwagi na specyfikę tej grupy, była dużym wyzwaniem. Współpraca organizacyjna ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, pomogła  w przezwyciężeniu trudności i przygotowania programu dostosowanego do możliwości dzieci. Okazało się, że nie ma barier nie do pokonania. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji dla wszystkich: zwiedzanie Białegostoku, wycieczki do Warszawy, Suwałk, Supraśla i Hodyszewa, spektakle teatralne, kino, basen, warsztaty plastyczne i muzyczne, ale przede wszystkim zajęcia rehabilitacyjne m.in. z dogoterapii.

Przygotowane zostały również specjalne warsztaty i zajęcia z rehabilitantami i psychologami skierowane do rodziców, którzy towarzyszyli naszym małym gościom. Uczestnicy kolonii mieli również spotkali się również z niepełnosprawnymi rówieśnikami i ich rodzicami z Białegostoku.  Pobyt dzieci sfinansowany został z dotacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Kondolencje

5 września 2017 roku; Administrator

Wyrazy głębokiego współczucia

pani prof. Annie Kieżuń

z powodu śmierci

matki

składają

Koleżanki i Koledzy

z
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku

Lato z Polską na Podlasiu – Białystok

17 sierpnia 2017 roku; Administrator

Wakacyjny pobyt grupy polskich dzieci z Białorusi, współorganizowany przez Miasto Białystok, w ramach akcji „Lato z Polską” w tym roku odbył się w dn. 25.06-08.07.2017 roku. Na tegoroczne wakacje do Białegostoku przyjechała 40-osobowa grupa dzieci z Grodna, Brasławia i Widz wraz z 4 opiekunami.

W programie pobytu znalazły się m.in: zwiedzanie Białegostoku, wycieczki do Augustowa i Warszawy, warsztaty plastyczne i językowe, zajęcia sportowe i tematyczne, spotkania integracyjne z dziećmi z Białegostoku oraz liczne atrakcje takie jak: Flash-Centrum Wspinaczkowe, kręgle, kino, Park Jurajski, Wioska Indiańska, Park Linowy, Kraina Krasnoludków i językowa gra terenowa. Tradycyjnie już uczestnicy pobytu zostali zaproszeni do Pałacyku Gościnnego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Serdecznie dziękujemy za gościnność i otwartość panu Tadeuszowi Truskolaskiemu Prezydentowi Miasta Białegostoku, bez życzliwości, którego nie możliwa byłaby realizacja tego przedsięwzięcia oraz nieocenionemu panu Dariuszowi Danilukowi dyrektorowi X LO w Białymstoku, za organizację programu pobytu, a za jego pośrednictwem wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Lato z Polską na Podlasiu – Hodyszewo

1 sierpnia 2017 roku; Administrator

Dzięki współpracy z Gminą Nowe Piekuty zaprosiliśmy na pobyt wakacyjny w Hodyszewie w dn. 10-24 lipca 2017 r. 20 osobową grupę polskich dzieci z Białorusi, a dokładnie z Iwieńca, Oszmiany i Grodna.

W celu uatrakcyjnienia wakacyjnego pobytu, gościom z Białorusi towarzyszyła grupa rówieśników z okolicznych miejscowości. W programie pobyty znalazły się m.in.: warsztaty teatralne i plastyczne, zajęcia z języka polskiego, sportowe popołudnia, wycieczki do Białegostoku, Warszawy, Ciechanowca, Festyn Rodzinny, basen, ogniska, dyskoteki, zwiedzanie  Sanktuarium w Hodyszewie, Mlekovity, Biogazowni oraz spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Pils.

Nie unikano również trudnych tematów historycznych, uczestnicy kolonii odwiedzili miejsca pamięci pacyfikacji mieszkańców wsi Krasowo Częstki i Jabłoń Dobki podczas II wojny światowej.

Za nieocenioną pomoc przy organizacji pobytu wakacyjnego dziękujemy panu Markowi Kaczyńskiemu Wójtowi Gminy Nowe Piekuty, pani Monice Olędzkiej z Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ks. Wojciechowi Juszczukowi Proboszczowi Parafii w Hodyszewie oraz ks. Józefowi Olejko kierownikowi Ośrodka „Ojczyzna” w Hodyszewie.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Lato z Polską na Podlasiu – Supraśl

1 sierpnia 2017 roku; Administrator

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie z Urzędem Miejskim w Supraślu w dn. 1-10 lipca 2017 roku gościł w Supraślu 15-osobową grupę dzieci z Białorusi wraz z 2 opiekunami. Podczas letniego wypoczynku w Polsce gościom z zagranicy towarzyszyła 15 osobowa grupa dzieci z Supraśla, co z jednej strony uatrakcyjniło ich pobyt, a z drugiej pomogło im w pogłębianiu znajomości języka polskiego.

W programie pobytu znalazły się: zwiedzanie Supraśla, wycieczki do Białegostoku, arboretum w Kopnej Góry, Poczopka i Kruszynian, warsztaty muzyczne, wokalne i taneczne, zajęcia z języka polskiego, zwiedzanie Muzeum Ikon oraz Muzeum Papiernictwa, wyjścia na basen, jazda konna, ogniska i wieczory integracyjne. Osobny blok zajęć stanowiły warsztaty dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata: bezpieczeństwa w sieci, walki z agresją, dbania o kulturę zachowania oraz  umiejętności dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.

I chociaż pogoda nie zawsze dopisywała, co uniemożliwiało korzystanie z pobliskiego kąpieliska, nasi goście na pewno się nie nudzili. Organizacja pobytu nie byłaby możliwa, gdyby nie otwartość, gościnność i serdeczność gospodarzy z Supraśla. Ogromnie dziękujemy panu Radosławowi Dobrowolskiemu Burmistrzowi Supraśla, pani Annie Ejsmont, pani Beacie Jamiołkowskiej oraz panu Wacławowi Muszyńskiemu z Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO za pomoc w organizacji kolonii.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Kondolencje

23 maja 2017 roku; Administrator

Wyrazy głębokiego współczucia

pani Marii Piotrowicz
Prezes  Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

z powodu śmierci

syna

składają

Koleżanki i koledzy
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXI Festiwal Teatrów Szkolnych na Litwie

4 maja 2017 roku; Administrator

Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie 26 kwietnia 2017 roku, już po raz 21. zaprezentowały się zespoły teatralne ze szkół polskich na Litwie. Organizatorami XXI Festiwalu Teatrów Szkolnych na Litwie były: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych przy współudziale Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Jury w składzie: Magdalena Kiszko-Dojlidko-wykładowca Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza, Monika Bania, specjalista ds edukacji teatralnej Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku, Lilia Klejzik, reżyser Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz Irena Litwinowicz, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie oceniało występy 14 zespołów teatralnych.

Nagrody Główne otrzymali:

Złoty Dzwoneczek
Zespół teatralny „Wiercipięty” z progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
za spektakl „Urodzinowy prezent”
w reżyserii Teresy Mojsiewicz, Aliny Judyckiej i Bożeny Ustijanowskiej.

Srebrny Dzwoneczek
Zespół teatralny „Szkic” ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie
za spektakl „Oddalenia”
w reżyserii Beaty Kowalewskiej.
Spektakl otrzymał również Nagrodę publiczności.

Brązowy Dzwoneczek
Zespół teatralny „Na wesoło” z Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela
za spektakl „Kozi domek”
w reżyserii Jolanty Kariuniene, Krystyny Meilutiene i Ewy Abriune.

Wyróżnienia przyznano zespołowi „Wędrówka” z gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu  za spektakl „Złodziej snów” oraz zespołowi „Twardy orzeszek” ze Szkoły Łazdinai w Wilnie za spektakl „Ptasie radio”. Jury przyznało również indywidualne nagrody aktorskie i reżyserskie.

Kondolencje

4 kwietnia 2017 roku; Administrator

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
Marka Kotkowskiego
aktora,
wieloletniego prezesa Białostockiego Oddziału
Towarzystwa Kultury Teatralnej,
związanego z Konkursem Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „KRESY”

Wyrazy głębokiego współczucia
pogrążonej w żałobie Rodzinie

składa

Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
w Białymstoku

 

Delegaci Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku: Anna Kietlińska, Krystyna Śmietało oraz Władysław Tokarski wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, które odbyło się dn. 4 marca 2017 roku w Domu Polonii w Warszawie.

Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano Dariusza Bonisławskiego, który od roku 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Dokonano również rozdzielenia kompetencji Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Krajowej. Nowym Przewodniczącym Rady Krajowej został Henryk Kowalczyk.

Podczas Walnego Zebrania pani Prezes Anna Kietlińska poinformowała zgromadzonych Delegatów o sytuacji Związku Polaków na Białorusi.

W dn. 3-4 marca 2017 r. w Polskiej Ogólnokształcącej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyły się eliminacje ogólnokrajowe XI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał pan Wojciech Kraj Radca Minister Ambasady RP w Rydze. W literackich i ortograficznych zmaganiach wystartowało 15 uczniów ze szkół średnich w: Rydze, Daugavpils i Rezekne.

Prace olimpijczyków oceniała komisja w składzie dr Barbara Olech i mgr Anna Liberadzka. Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w eliminacjach ustnych. Do zmagań ogólnopolskich, które odbędą się na początku kwietnia w Warszawie i Konstancinie komisja zakwalifikowała: Jorena Dobkiewicza z Daugawpils, Paulę Patricię Adukone z Rygi oraz Werę Smirnową z Rezekne.

Laureatom gratulujemy i trzymamy kciuki za finał!
Tegoroczna edycja olimpiady na Łotwie zorganizowana została dzięki pomocy Komitetu Głównego OLiJP,  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze oraz pana posła Roberta Tyszkiewicza. Serdecznie dziękujemy.

 

Tłusty Czwartek

24 lutego 2017 roku; Administrator

Dnia 24 lutego 2017 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku mieliśmy okazję spędzić wspólnie czas podczas corocznego Tłustego Czwartku, tradycyjnego spotkania karnawałowego Członków Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”.

Spotkanie uświetnił występ „Lidzianek”, zespołu wokalno-instrumentalnego z Lidy, który po raz pierwszy zadebiutował w Polsce.

Gośćmi honorowymi spotkania byli  przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia: Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek wraz z Małżonką, były Prezydent Białegostoku Lech Rutkowski, oraz Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Wojciech Śleszyński, Radna Powiatu Białostockiego Danuta Bagińska oraz Pani Anna Pieciul reprezentująca Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Władysława Tokarskiego.W dniach 18-19 lutego 2017 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi odbyły się eliminacje ogólnokrajowe XXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Wystartowało  w nich 19 uczestników, którzy trzy tygodnie wcześniej pomyślnie przeszli eliminacje I stopnia.

Do zapoznania się z dokładną relacją z I etapu zapraszamy na stronę Polskiej Macierzy Szkolnej.Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – eliminacje okręgowe

Uczestnicy II etapu zmierzyli się z arcytrudnymi testami i tematami przygotowanymi przez Komitet Główny OLiJP przy Instytucie Badań Literackich, który od samego początku patronuje imprezie. Rozpoczęcie i zakończenie Olimpiady uświetniła swoją obecnością Pani Konsul Violetta Sobierańska.

Jury w składzie dr hab. prof. UwB Anna Kieżuń, dr hab. Anna Janicka i dr Barbara Olech do finału w Warszawie zakwalifikowało aż 7 osób, co świadczy o wysokim poziomie wiedzy uczestników. W ogólnopolskich zmaganiach finałowych udział wezmą: Mirosława Szwied, Julia Żuromska, Robert Tawrel, Władysław Kreczak, Teresa Romańczuk, Justyna Porzecka, Jana Lasota. Życzymy powodzenia!

Przypadający w tym roku jubileusz imprezy jest doskonałą okazją do podziękowań, które Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pragnie złożyć wszystkim współorganizatorom, dzięki którym impreza trawa, pomimo trudności z jakimi się zmaga. Dziękujemy: Polskiej Macierzy Szkolnej, Komitetowi Głównemu OLiJP, Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie oraz wykładowcom Instytutu Filologii Polskiej UwB, którzy towarzyszą imprezie od samego początku.

Serdecznie dziękujemy również sponsorom: Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Galerii im. Sleńdzińskich oraz TVP Oddział w Białymstoku za ufundowanie nagród uczestnikom.

W 1994 r. dzięki staraniom Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku   zostały uruchomione  studia pedagogiczne  dla Polaków z Białorusi. Zawarto umowę pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Uniwersytetem w Białymstoku, w wyniku której  Wydział   Pedagogiki i Psychologii  zobowiązał się do  zapewnienia kadry nauczycieli  i opieki naukowej nad realizacją  niestacjonarnych, magisterskich  studiów w zakresie  pedagogiki zaś nasz Oddział podjął się opieki  wychowawczej i socjalnej nad studentami oraz  zadań logistycznych, organizacyjnych związanych z rekrutacją, organizacją zjazdów, zakwaterowaniem studentów, zwrotu kosztów podróży , zapewnieniem  sal wykładowych i sprzętu  dydaktycznego, rozkładów zajęć  na kolejne zjazdy  itp.

Założeniem organizacyjnym tej  formy studiów było to, że   studia niestacjonarne na polskim uniwersytecie nie będą  płatne, studenci nie otrzymają  stypendiów natomiast  Oddział z pozyskanych na ten cel funduszy, będzie opłacał koszty dydaktyki oraz koszty ich  podróży i zakwaterowania . Tak więc pomoc finansowa dla studentów jest celowa i zaplanowana.

Celem powstania studiów było umożliwienie Polakom mieszkającym na Białorusi, już posiadającym wykształcenie pedagogiczne (m.in. nauczycielom matematyki, rosyjskiego, biologii),lub niepedagogiczne (lekarzom, plastykom, choreografom,  inżynierom, ekonomistom) oraz szczególnie młodzieży po maturze zdobycie polskiego wyższego wykształcenia, które dawałoby im prawo nauczania języka polskiego oraz prawo pracy w przedszkolach z polskimi klasami, szkołach i placówkach kulturalnych, prowadzenia  zajęć artystycznych   w środowisku polonijnym, teatralnych, klubów seniorów, pracy w firmach polskich na  Białorusi.  Absolwenci studiów  zasilaliby i poszerzali grono polskiej inteligencji na Białorusi aktywnej i zaangażowanej w utrwalanie polskiej tożsamości mieszkańców Białorusi polskiego pochodzenia.

Prowadzone przez Podlaski Oddział studia dla Polaków z Białorusi  to duże przedsięwzięcie edukacyjne i organizacyjne, jedyna taka forma studiów  w Polsce.

Do roku 2009 zajęcia ze studentami w większości prowadzone były w Grodnie. Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku,  , we współpracy z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi zabezpieczał stronę organizacyjną i logistyczną  zjazdów studenckich   i dojazdów nauczycieli do Grodna .Podlaski Oddział pozyskiwał fundusze na te zadania  z Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej    i cieszył się wsparciem i uznaniem zarówno Komisji Senackiej do Spraw Polaków za Granicami Kraju, jak i władz Stowarzyszenia  Wspólnoty Polskiej,    zwłaszcza  śp.  Prof.,  Andrzeja Stelmachowskiego.

Przy Polskiej Macierzy Szkolnej z funduszy pozyskiwanych na studia, staraniem Oddziału i nauczycieli prowadzących zajęcia  zgromadzono księgozbiór pedagogiczny, z którego na bieżąco, do dziś, mogą korzystać studenci.

W kwietniu 2009 roku w związku z sytuacją polityczną zaistniałą na Białorusi nauczycielom akademickim odmówiono wydawania wiz na wyjazdy do Grodna. Pomimo tego studia nie zostały przerwane. Całość zajęć została przeniesiona do Białegostoku.

Zjazdy były organizowane jeden raz w miesiącu – studenci najczęściej  przyjeżdżali na 4, 5 dni . Przyjazdy do Białegostoku  były dla nich dużo większym utrudnieniem  niż wcześniejsze przyjazdy na zajęcia  do Grodna, choć nie bez znaczenia był fakt położenia Białegostoku blisko granicy. Przyjazdy studentów do Polski w dużej mierze były możliwe dzięki współpracy z polskimi placówkami konsularnymi na terenie Białorusi.

Przez prawie wszystkie lata  realizowano dwie specjalności  pedagogikę kulturoznawczą i wczesnoszkolną  a liczba studiujących w niektórych latach przekraczała dużo ponad 100 osób. Rekrutowana na studia młodzież pochodziła    z różnych  rejonów  Białorusi  a także  z Litwy i Ukrainy.

Zajęcia dydaktyczne na jednym roczniku, w jednym roku akademickim  prowadziło około  20 nauczycieli  akademickich, realizując ok. 20 przedmiotów tj. ok. 400 godz.   Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku polskim.   Studenci realizowali też  w Polsce  część praktyk zawodowych między innymi w placówkach edukacyjnych i kulturalno wychowawczych  czy instytucjach upowszechniania kultury.   Korzystali z laboratoriów komputerowych Wydziału  Pedagogiki i z Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.    Poza obowiązkowym programem studiów, proponowano im również  formy zajęć  umożliwiających     poznanie polskiej kultury i sztuki, historii Polski, zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,  poszerzenie umiejętności językowych.( objazdy naukowe: Kraków  Warszawa , Poznań, Podlasie, teatr, kino, lokalne imprezy kulturalne, udział w konferencjach, dyskusjach).

Dyplomy ukończenia studiów magisterskich  uzyskało   327 absolwentów,  a od 2010 r. dyplom licencjata w zakresie pedagogiki uzyskało   57 Polaków z Białorusi.

Wielu z naszych absolwentów obecnie pracuje na Białorusi, ucząc języka polskiego, w szkołach  , w placówkach wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, sportowych , w parafiach katolickich , w środowiskach polonijnych  a także w innych zawodach i firmach  gdzie niezbędna jest sprawna komunikacja w języku polskim.

Ich prace magisterskie i licencjackie są cenną dokumentacją polskiego dorobku naukowego dotyczącego Polaków  na Białorusi:   oświaty i kultury w  środowiskach polonijnych, problemów pedagogicznych i psychologicznych  młodzieży i ich środowisk wychowawczych , monografii  przedstawiających funkcjonowanie ważnych dla  tamtejszych Polaków  instytucji  .

Projekt ten wyposażał Polaków w bardzo konkretne umiejętności i narzędzia do pracy   zawodowej . Dyplomy ukończenia studiów wyższych  na Uniwersytecie w Polsce  to dla Polaków z Białorusi  nie tylko   wartość symboliczna, ale  też  realna:  podnosząca ich status ekonomiczny , społeczny i kulturalny.

Z żalem informujemy o śmierci
Longina Komołowskiego
Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 2010-2016.

Wyrazy głębokiego współczucia
pogrążonej w żałobie Rodzinie

składa

Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
w Białymstoku