Aktualności

Czy można kochać poezję? Co roku na początku grudnia białostoczanie są świadkami tej szczególnej miłości do słowa pisanego.

W dniu 10 grudnia w Białostockim Teatrze Lalek odbył się Koncert Galowy laureatów XXV Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2016″. Młodzi recytatorzy ze Wschodu, których łączy polskie pochodzenie, przyjeżdżają do Białegostoku, by pokazać, że mówienie po polsku, a zwłaszcza mówienie wierszem, jest dla nich szczególnie ważne. Konkurs ten jest wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym osoby, dla których język polski i polska kultura są szczególnie ważne. Konkurs jest nie tylko okazją do stanięcia w szranki i sprawdzenia swoich umiejętności recytatorskich czy znajomości polskiej literatury, ale jest także okazją do spotkania się różnych środowisk polonijnych we wspólnym, bliskim gronie.

Konkurs rokrocznie od 25 lat organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przez cały ten okres, w Konkursie udział wzięło ponad 55 tysięcy uczestników z min. Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Bułgarii, Kazachstanu czy Rosji. Tradycyjnie, po przejściu przez eliminacje centralne w miejscach swojego zamieszkania, uczestnicy zapraszani są na tydzień do Białegostoku, gdzie nie tylko przygotowują się do finałowej rywalizacji, ale uczestniczą również w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Tradycyjnie odbyła się również Wigilia Polska. Dnia 7 grudnia młodzież zza wschodniej granicy miała okazję spotkać się razem i dzielić opłatkiem przy wigilijnym stole. Spotkanie odbyło się w Pałacyku Gościnnym Branickich, przy ul. Kilińskiego w Białymstoku. Zaproszono na nie nie tylko uczestników Konkursu, ale także przedstawicieli lokalnych władz, instytucji kultury czy reprezentantów środowiska uniwersyteckiego i członków Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W tym ciepłym gronie goście łamali się opłatki, składali sobie życzenia, kolędowali i ucztowali przy wspólnym, wigilijnym stole.

Spotkanie umilał Zespół Fletów Prostych CANTIO POLONICA z Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku oraz zespół Acustic Trio.

Podsumowaniem pobytu uczestników jest uroczysty Koncert Galowy, nad którym pracują wspólnie z białostockimi aktorami teatralnymi. Koncert reżyserował Profesor Piotr Damulewicz, znany i zasłużony białostocki aktor i reżyser, w asyście dr Magdy Kiszko-Dojlidko, również związanej z białostocką sceną. Muzykę do Koncertu Galowego napisała Agnieszka Glińska a scenografię przygotował Andrzej Dworakowski – plastyk od lat towarzyszący Konkursowi. Występy uświetnił Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod batutą  pani Moniki Bierć i przy akompaniamencie pani Anny Górskiej.

LAUREACI „KRESÓW 2016”

GRAND PRIX
Katarzyna Stonawska z Czeskiego Cieszyna w Czechach

Nagroda za interpretację tekstu Adama Mickiewicza
Elena Gaborova ze Smoleńska w Rosji

I nagroda
Paweł Szutow
z Sankt Petersburga w Rosji

 

II nagroda
Żanna Loretta Białoszycka
z Winnicy na Ukrainie

 

III nagroda
Emil Szostak
z Wilna na Litwie
Natalia Popowicz
z Czerniachowska w Rosji

 

Wyróżnienia

Julian Germanowicz z Wilna na Litwie

Bożena Worono z Lidy na Białorusi

Boris Osipovicz z Tbilisi w Gruzji

Elena Żuławska z Kaliningradu w Rosji

Alexandru Karol Ostrowski z Suczawy w Rumunii

Nazarii Babyn z Czortkowa na Ukrainie

David Agladze z Tbilisi w Gruzji

Anton Kazaczonok z Daugawpils na Łotwie

Katarzyna Żurawczenko z Ostrowca na Białorusi

Maryna Myroniuk z Kirowogradu na Ukrainie

Markijan Hołowczak ze Stryja na Ukrainie

Radosław Stasiło z Wilna na Litwie

Nagroda Publiczności
Boris Osipovicz
z Tbilisi w Gruzji

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
została zaproszona Katarzyna Stonawska z Czeskiego Cieszyna

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Tu w Białymstoku…” będącego podsumowaniem pobytu uczestników Konkursu w Białymstoku:

Film KRESY 2016

https://www.youtube.com/watch?v=pJIKuVsQE3M&t=107s

Montaż i realizacja: Fly Away Plus, http://www.flyawayplus.eu/

oraz specjalnego reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok:

http://www.radio.bialystok.pl/kultura/wydarzenia/id/139747

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, bez których wieloletniej współpracy i wsparcia, Kresy nie obchodziłyby swojego kolejnego Jubileuszu:

Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Białostockiemu Teatrowi Lalek

Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu

Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Urządowi Miejski w Białymstoku

Fundacji PKO Banku Polskiego

Zjednoczeniu Polek na Emigracji

Fundacji E.R.A

Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK Sp z o.o.

Białostockim Zakładom Graficznym

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków pochodzących z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Fotorelacja: Władysław Tokarski


„Lato z Polską” w Białymstoku

8 lipca 2016 roku; Administrator

Od 26 czerwca do 4 lipca 2016 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w Białymstoku przebywało 30 dzieci wraz z opiekunami z Białorusi – z Grodna, Wiercieliszek i Szczuczyna. Jak co roku akcję koordynował Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Pani Andżelika Borys.  Dzieci zwiedzały Białystok, spotykały się z rówieśnikami z Białegostoku, poznawały Podlasie i bawiły się w miejskich instytucjach kultury.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom i białostockim instytucjom organizującym pobyt dzieci polskich z Białorusi: Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku, X Liceum Ogólnokształcącemu, Miejskiemu Domowi Kultury, Szkole Podstawowej nr 34.24 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiej Macierz Szkolnej w Grodnie odbyło się po raz siódmy Polskie Dyktando. Inicjatywa od początku jest wspierana przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Członkowie Stowarzyszenia są autorami tekstu dyktanda, uczestniczą w pracach Jury. Stowarzyszenie pozyskuje również nagrody dla laureatów i uczestników.

Dyktando piszą wszyscy zainteresowani językiem polskim – uczniowie i dorośli. Dyktando odbywa się zazwyczaj w Grodnie i Mińsku i jest prawdziwym świętem języka polskiego na Białorusi.

Tegoroczne Dyktando wygrała pani Irena Gajdukiewicz i zdobyła nagrodę Grand Prix.

Wśród laureatów znaleźli się:

Antoni Masiukiewicz – I miejsce

Julia Juchniewicz – I miejsce

Maryna Krasowska – II miejsce

Aleksander Nadziejko – II miejsce

Olga Myszko – II miejsce

Jarosław Ignaciuk – III miejsce

Tatiana Juchniewicz – III miejsce

Helena Pieriesalak – III miejsce

Uliana Wiensyk – III miejsce

Alicja Sztabińska – wyróżnienie

Paweł Klimuk – wyróżnienie

Władysław Kiman – wyróżnienie

Uhonorowano również uczestniczki najmłodsze (Olgę Romańczuk, Milanę Kuzmicką) i najstarsze (Rytę Niemiero, Lilię Gorbaczyk) oraz Pawła Czeczota, który, by pisać dyktando w Grodnie, przybył specjalnie aż z Homla.

W grodzieńskiej edycji Dyktanda wzięło udział ponad 250 uczestników.

Tekst dyktanda został poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi, w 170 rocznicę urodzin. Jego autorką była prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Kietlińska.

Organizatorzy (Polska Macierz szkolna) i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie dziękują sponsorom nagród oraz nauczycielom wolontariuszom, sprawdzającym dyktando -pani dr Barbarze Olech (UwB), Monice Jurkowskiej (UwB), Katarzynie Słowikowskiej (VIII LO w Białymstoku), Oksanie Szewcowej i Alinie Pawlukiewicz (Uniwersytet Grodzieński), Beacie Baraś i Alicji Jach ( polskie konsultantki w PMS w Grodnie) oraz nauczycielkom z Liceum Społecznego im. E. Orzeszkowej w Grodnie: dr Tatianie Biełockiej, dr Danucie Myszko, dr Irenie Czerniak, Helenie Mielesz, Oksanie Świtelskiej, Nadziei Błażewicz, Marii Filipowicz, Irenie Chlistowskiej, Oldze Wojciechowicz.

Nagrodę główną – komputer – za zdobycie tytułu Mistrza Ortografii Polskiej ufundowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach wspólnie z firmą „Orange”.

Pozostałymi sponsorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, Opera i Filharmonia Podlaska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, posłowie RP – Dariusz Piontkowski i Robert Tyszkiewicz oraz osoby prywatne – prof. Anna Kieżuń, prof. Kamila Budrowska z mężem Adamem, dr Ryszard Wiśniewski.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!!!

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i relacjami z dyktanda:

http://jpolski.by/34-aktualno%C5%9Bci/407-pot%C4%99ga-liter,-czyli-o-warto%C5%9Bci-ojczystego-s%C5%82owa.html

http://pmsgrodno.org/polskie-dyktando-im-krystyny-bochenek-w-grodnie/

W dniach 13-14 lutego 2016 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej odbyły się Zawody Okręgowe XXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Zapraszamy do zapoznania się z dokładną relacją na stronie Polskiej Macierzy Szkolnej:

Olimpiada Języka i Literatury Polskiej – zawody okręgowe


Paczki dla Sybiraków

16 lutego 2016 roku; Administrator

Koleżanki i Koledzy

Zwróciła się do mnie Pani Halina Jakołcewicz, szefowa Związku Polskich Sybiraków na Białorusi, z prośbą o przygotowanie paczek świątecznych dla 60 Sybiraków z Grodzieńszczyzny.

Rozpoczęłam zbiórkę pieniędzy na zakup artykułów do paczek. Chciałabym, żeby znalazły się tam produkty polskie: olej, kasza, ryż, makaron, kawa, herbata, czekolada i inne. Wszystko zależy od tego, ile zbierzemy pieniędzy i artykułów spożywczych. Dlatego każda złotówka jest bardzo ważna.

Wpłaty na konto Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

BPH 15 1060 0076 0000 3310 0016 6804

z dopiskiem SENIORZY lub bezpośrednio w siedzibie „Wspólnoty Polskiej” w Białymstoku,  ul. Kilińskiego 13. Dyżur w każdy wtorek w godz. 9.00 – 16.00.

Czekamy również na artykuły spożywcze.

Dajmy radość na Święta Wielkanocne naszym Rodakom z Grodzieńszczyzny. Na pewno odpłacą wielką wdzięcznością.

 

Maria Żeszko

 

Podsumowanie roku 2015

5 lutego 2016 roku; Administrator

Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia foto-prezentacji podsumowującej całą działalność Stowarzyszenia w 2015 roku. Możecie Państwo znaleźć w niej najciekawsze zdjęcia z:

 • Olimpiady,
 • Spotkania z Janem Sienkiewiczem,
 • XIX Festiwalu Szkolnych Zespołów Teatralnych,
 • Lata z Polską 2015,
 • V Pleneru Artystycznego im. Anny Krepsztul,
 • Polacy z Łotwy w Białymstoku,
 • 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej na Grodzieńszczyźnie,
 • Daru dla Polskich Dzieci na Wschodzie,
 • Narodowego Czytania Lalki,
 • Koncertu „Solidarni z Polakami na Białorusi”,
 • VI Dyktanda Polskiego na Łotwie,
 • Warsztatów metodycznych dla nauczycieli ze szkół polskich na Łotwie,
 • 10 Lat ZPB,
 • oraz Kresów.

Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska 2015

Tłusty Czwartek

5 lutego 2016 roku; Administrator

Dnia 4 lutego 2016 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, odbył się coroczny Tłusty Czwartek, tradycyjne spotkanie karnawałowe Członków Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”. W programie zaplanowano gawędę Józefa Porzeckiego ZPB, Prezesa Komitetu Ochrony Polskich Miejsc Pamięci na Białorusi, wspólne śpiewanie najciekawszych piosenek biesiadnych i patriotycznych oraz tradycyjne tłustoczwartkowe słodkości.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Pana Władysława Tokarskiego.

Kondolencje

1 lutego 2016 roku; Administrator

 

Wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

Pana Zbigniewa Stelmachowskiego

syna ś.p. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

prezesa i inicjatora powołania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

składa

pogrążonej w żałobie Rodzinie

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

Życzenia Świąteczne

18 grudnia 2015 roku; Administrator

Podlaski Oddział Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska” w Białymstoku

życzy wszystkim

Wesołych Świąt!

XXIV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy” dobiegł końca. 12 grudnia w Białostockim Teatrze Lalek, przy wsparciu dyrektora, pana Jacka Malinowskiego, odbył się Koncert Galowy z udziałem laureatów i uczestników tegorocznego Konkursu. Koncert wyreżyserował prof. Piotr Damulewicz w asyście dr Magdy Kiszko-Dojlidko. Rocznicę 160 lat od śmierci A. Mickiewicz kresowiacy uczcili w prawdziwie lirycznym stylu. Na deskach teatru rozbrzmiały strofy „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, liryków i ballad. W rytmie poloneza i muzyki skomponowanej do Mickiewiczowskich „Lilii” zamknął się tydzień polskiej poezji i zmagań z językiem polskim Polaków, którzy do Białegostoku przyjechali z 11 krajów – Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Kazachstanu oraz Gruzji. Najlepsi z najstarszej kategorii recytatorskiej zostali wyłonieni spośród blisko 3 tys. uczestników „Kresów” biorących udział we wszystkich etapach eliminacji.

Finalistów „Kresów” czekały w Białymstoku: wytężona praca nad umiejętnościami scenicznymi i recytatorskimi oraz nieustanny kontakt z językiem polskim poprzez spotkania z młodzieżą białostockich szkół, studentami Akademii Teatralnej, białostoczanami a także licznymi spektaklami teatralnymi. Kresowiacy obserwowali, jak polskim słowem operują zawodowi aktorzy oraz młodzież ucząca się dopiero sztuki żywego słowa. Nieustanne wizyty w Białostockim Teatrze Lalek, Akademii Teatralnej, Operze i Filharmonii Podlaskiej dopełniały edukacji młodych recytatorów. Kresowy tydzień rozpoczął Wieczór Gospodarzy, w tym roku odbywający się w Muzeum Alfonsa Karnego, dzięki gościnności dyrektora Pana Andrzeja Lechowskiego. Nasi goście mogli wysłuchać wykładu prof. Jarosława Ławskiego, …o Mickiewiczu, oczywiście. Wrażeń dostarczyła im Noc w Akademii Teatralnej. Żelaznym punktem kresowych zwyczajów jest Spotkanie Wigilijne, odbywające się w Pałacyku Gościnnym. W świąteczny nastrój przeniosły kresowiaków polskie kolędy, opłatek i wigilijne potrawy, typowe dla podlaskiego stołu. Ten dzień jednoczy. Opłatek krążył między białostoczanami i przybyłymi z różnych stron gośćmi, modlitwą otoczył wszystkich ks. prof. Tadeusz Krahel, kapelan naszego Oddziału.

Emocje nasiliły się we czwartek, kiedy to w Akademii Teatralnej odbył się Konkurs wyreżyserowany przez nieocenioną Magdę Kruszyńską. Jury w składzie: Anna Romantowska, Antonina Sokołowska, Bożena Suchocka, Jerzy Łazewski i prof. Piotr Damulewicz wyłoniło najlepszych z najlepszych.

 

GRAND PRIX

Dominik Morcinek z Czech

 

Nagroda za interpretację tekstu Adama Mickiewicza

Jarosław Macutkiewicz z Litwy

 

I nagroda

Wiktoria Białoszycka z Ukrainy

 

II nagroda

Paweł Szutow z Rosji

 

III nagroda

Bernadeta Balac z Rumunii

Ilia Orlow z Mołdawii

Jerzy Wilszanecki z Ukrainy

 

Wyróżnienia

Piotr Czarny z Łotwy

Olga Jaworska z Kazachstanu

Edgar Kriwelis z Litwy

Elena Nierubienko z Rosji

Boris Osipov z Gruzji

 

Nagroda Publiczności

Dominik Morcinek z Czech

 

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

został zaproszony Dominik Morcinek z Czech

Tegoroczny XXIV Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy im. Adama Mickiewicza „Kresy” objął patronatem Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Zadanie w dużej mierze zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015r.”

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe następującym sponsorom: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Fundacja PKO Banku Polskiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wydawnictwo Literackie oraz Białostockie Zakłady Graficzne.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym osobom: warsztatowcom, jurorom, wolontariuszom, dziennikarzom,  ludziom dobrej woli, dzięki którym tegoroczne „Kresy” mogły mieć odpowiednią oprawę i kształt. W następnym roku świętujemy srebrny Jubileusz „Kresów”.

Tydzień kresowy ilustrują zdjęcia autorstwa Władysława Tokarskiego. Zapraszamy do galerii i do obejrzenia „Rozmowy dnia”, w której o fenomenie „Kresów” mówią: prof. Piotr Damulewicz i Elżbieta Wieruszewska-Calistru, organizatorka „Kresów” w Rumunii.

Wigilia Kresowa i Koncert Galowy

Działanie zostało współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania

„Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.”

30 października 20015 roku odbyło się podsumowanie konkursu metodycznego „Dobry scenariusz lekcji podstawą mądrej edukacji polonistycznej”. Konkurs organizowany jest przez Związek Polaków na Białorusi przy wsparciu Urzędu Miasta Białystok, Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Centrum Edukacji Ustawicznej w Białymstoku i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Honorowym Patronem objął konkurs Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekt współfinansowany jest przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja nauki języka polskiego na Białorusi i wsparcie środowiska nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim w polskich szkołach na Białorusi, szkołach społecznych i punktach nauczania języka polskiego.

Na konkurs wpłynęło 20 prac. Po wstępnej weryfikacji przez Związek Polaków na Białorusi Jury w składzie:

 • mgr Anna Kietlińska (Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) – przewodniczący
 • dr Barbara Olech (Uniwersytet w Białymstoku) – członek
 • mgr Wiesława Jabłonowska (Przedszkole Samorządowe nr 47 w Białymstoku) – członek
 • mgr Katarzyna Słowikowska (VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku) – członek
 • mgr Maria Wolańska (VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku) – członek

oceniało 10 najlepszych scenariuszy lekcji i zajęć z języka polskiego. Jury postanowiło wyróżnić wszystkie scenariusze zajęć.

Spośród wyróżnionych na szczególną uwagę zasługują:

 • I miejsce – Aleksandra Korec za scenariusz do lekcji „Historia Porzecza w historii kolei”
 • II miejsce – Anna Ryszkiewicz (Brasław) za scenariusz do lekcji „Pory roku”
 • III miejsce – Maria Tołoczko (Nowogródek) za scenariusz do lekcji „Motyw winy i kary w balladzie Romantyczność
 • IV miejsce – Żanna Sawicz (Wilejka) za scenariusz do lekcji „Owoce i warzywa. Jedz zdrowo!”

Wyróżnienia otrzymują:

 • Anastazja Tkaczowa (Mohylew) za scenariusz do lekcji „Już wiem!- czyli zestawienie wiadomości o poznanych częściach mowy”
 • Żanna Jeleniewicz (Baranowicze) za scenariusz do lekcji „Jak powstałą Polska – legenda o Lechu i Orle Białym”
 • Polina Juckiewicz (Mińsk) za scenariusz do lekcji „Witamy wiosnę”
 • Agnieszka Moroz (Grodno) za scenariusz do lekcji „Francja-Białoruś = Łączy nas Polska (pod każdym niebem polską mowę krzewić)”
 • Ludmiłą Burlewicz (Mińsk) za scenariusz do lekcji „Zawody i zajęcia”

Wszyscy laureaci uczestniczyli w wizytach studyjnych i lekcjach języka polskiego w Przedszkolu Samorządowym nr 47 w Białymstoku oraz Szkole Podstawowej nr 12. Zapoznali się również z ofertą metodyczną i edukacyjną Centrum Edukacji Ustawicznej w Białymstoku oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Zdjęcia wykonała Iness Todryk-Pisalnik.

 

 

23 października 2015 roku; Administrator

Szanowni Państwo,

w dniach 26 – 27 października 2015 r. biuro Podlaskiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej” będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Koncert zespołu „Lombard” i „Tłusta Łusta” zgromadził w minioną sobotę (3 października 2015 r.) rzesze białostoczan, wśród których liczną reprezentację stanowiło ponad 300 Polaków przybyłych na tę okazję z Grodzieńszczyzny i Mińska. Wydarzenie było wyrazem solidarności z Polakami i Białorusią oraz przypomnieniem polskiej historii związanej z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Koncertowi towarzyszyła wystawa „10 lat działalności Związku Polaków na Białorusi w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie” przygotowana przez Związek Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

W dniach 25-26 września 2015 r. w Daugavpils na Łotwie odbyły się warsztaty metodyczne w ramach projektu „Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych” organizowane przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach „Kreatywny nauczyciel – aktywne dzieci” oraz „Nauczycielu nie nudź w szkole! Jak skonstruować ciekawą lekcję języka polskiego w polskiej szkole na Łotwie?”. Pod okiem doświadczonych trenerów 20-osobowa grupa nauczycieli przedszkoli i szkół kreatywnie spędziła czas. poznając nowe metody aktywizacji uczniów i wypracowując scenariusze nieszablonowych lekcji.

VI Dyktando Polskie na Łowie

28 września 2015 roku; Administrator

W dniu 26 września 2015 r. w Daugavpils odbyła się kolejna edycja Dyktanda Polskiego na Łotwie. Jak co roku mogliśmy liczyć na duże zainteresowanie imprezą.

Oto lista wszystkich nagrodzonych:

 • Grand Prix i tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na Łotwie – Stanisław Januszkiewicz (Daugavplis),
 • tytuł I Wicemistrza Ortografii Polskiej na Łotwie – Polina Buraja (Ryga),
 • tytuł II Wicemistrza Ortografii Polskiej na Łotwie – Marek Kleina (Ryga),
 • tytuł III Wicemistrza Ortografii Polskiej na Łotwie – Irina Apeine (Daugavpils).

Lista wyróżnionych:

 • Ilona Kisielewska (Daugavpils),
 • Natalia Čitalkina (Daugavpils),
 • Anna Gołubiewa (Daugavpils),
 • Krystyna Malina (Ryga),
 • Daniela Bazylczuk (Daugavpils),
 • Dominik Mikołajczyk (Ryga),
 • Iwona Potašova (Daugavpils),
 • Lilija Kondzielewska (Daugavpils) – najstarszy uczestnik,
 • Bożena Rakicka (Daugavpils) – najmłodszy uczestnik,
 • Patrycja Benisławska (Rezekne) – najlepsza w swojej grupie szkolnej.

Jury postanowiło przyznać także nagrody dodatkowe:

 • Andris Ševełs – za promowanie polskości na Łotwie,
 • Ryszard Stankieiwcz – za dawanie przykładu rodakom na Łotwie.

 

Poniżej zamieszczamy tekst dyktanda autorstwa dr hab. Elżbiety Awramiuk, prof. UwB, z którym zmierzyli się uczestnicy Dyktanda:

 

Piękno Łatgalii

Okolice Dyneburga to przepiękny(,) przygraniczny zakątek południowo-wschodniej Łotwy. Mnóstwo tu jezior, pagórków, na przemian występujących lasów, łąk i pól zbożowych. Gęste zagajniki, sady wokół zabudowań i samotne płaczące wierzby powodują, że cała okolica jest różnorodna i urzekająca. Tereny te zawsze były wielonarodowościowe i wielojęzyczne, ale ludzie żyli i współpracowali w harmonii stosunków sąsiedzkich i międzyludzkich.

Wzdłuż potężnej rzeki Dźwiny ciągnie się bór bądź płaskowyż. Pośrodku kotliny leży niemal okrągłe jezioro, a na jego brzegu – niewielka wioska, zza której wypływa rzeczułka(,) podążająca potem przez długi wąwóz. Tuż nad jeziorem wznosi się wzgórze. Deszcze i wiatry odsłoniły tu warstwę kamieni wapiennych, które swą bielą kontrastują z bladoróżowym gliniastym podłożem.

Za arcywysokimi drzewami, hen(,) gdzieś w przestworzach widać błękit nieba. Komar usiłuje swym żądłem przebić skórę. Wzrok pada na ściółkę leśną. Jakże pełno tu życia, którego nie dostrzegało się wcześniej:(.) skaczące gdzieniegdzie świerszcze, mrówka podążająca donikąd, jakiś grubawy żuczek usiłujący przedrzeć się przez gąszcz trawy, czarno-żółta pszczoła wypijająca z kwiatka życiodajny nektar. Obserwując ten mikrokosmos, pojmujemy, że we wszechświecie / Wszechświecie człowiek jest wprawdzie kruszynką, ale zarazem jest olbrzymem w stosunku do tych istot.

(Na podstawie książki: Stanisław Butnicki, Wspomnienia Polaka z Łotwy, Lublin 1999: KUL)

 

Konkurs mógł odbyć się dzięki życzliwości sponsorów:

 • Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdana Borusewicza,
 • Marszałka Województwa Podlaskiego, Mieczysława Kazimierza Baszki,
 • Prezydenta Miasta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego,
 • Ambasady Polskiej w Rydze,
 • Banku PKO BP,
 • Tadeusza Jankowskiego, właściciela firmy przewozowej Kurier s.c. Jankowscy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zainteresowanie Dyktandem.

Organizatorem Polskiego Dyktanda na Łotwie  jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy wsparciu Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils. Dyktando odbyło się już po raz szósty. Zostało zainicjowane przez nasz Oddział przy ogromnym zaangażowaniu nieżyjącej dziś Pani Senator Krystyny Bochenek. Przez ostatnie pięć lat wpisało się już w harmonogram polskich imprez na Łotwie. Dyktando jest ważną cykliczną imprezą – odbywającą się każdego roku we wrześniu – i bardzo integruje Polaków mieszkających na Łotwie. Minione edycje gromadziły wiele osób na tej „narodowej klasówce”. Uczestnikami są zarówno ludzie młodzi (m.in. uczniowie polskich szkół z Daugavpils, Rygi, Rezekne), jak i dorośli – ich rodzice i dziadkowie. Okazało się, że możliwość sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych może być formą spotkania pokoleń Polaków. Wszystkich łączy umiłowanie polszczyzny i pasja mierzenia się trudnościami językowymi. Jurorami dyktanda są nauczyciele białostockich liceów, pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UwB, a także poloniści łotewscy. Wszyscy sprawdzają prace społecznie, traktując to jako swój wkład w szerzenie polskości na tym terenie. Autorem dyktanda jest dr hab. Elżbieta Awramiuk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Dyktando doczekało się już naukowego opracowania (E. Awramiuk, I Dyktando Polskie na Łotwie, w: Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Białystok 2012). Stało się więc elementem badania świadomości językowej Polaków na Łotwie i ich kompetencji. Dyktando od początku cieszy się życzliwością Ambasady Polskiej w Rydze. Mistrz Ortografii Polskiej na Łotwie otrzymuje od Ambasadora okolicznościowe pióro – symbol umiejętności ortograficznych.