Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego to najbardziej prestiżowy konkurs polonistyczny. Organizowany jest przez Komitet Główny Olimpiady już od 49 lat. Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przeprowadza na Łotwie i Białorusi eliminacje krajowe Olimpiady.

W tegorocznym konkursie na Białorusi udział wzięło 39 uczestników, zaś na Łotwie 14. Komisja egzaminacyjna wyłoniła ze wszystkich startujących 6 najlepszych uczestników do udziału w centralnym etapie olimpiady w Konstancinie – Jeziornej. Białoruś reprezentowały: Weronika Żurawlowa, Ilona Iwaszkiewicz, Tatiana Ruchawiec uczące się w Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Edyta Saroka z Polskiej Szkoły w Grodnie.

Uczestnicy XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

Na zawody centralne z Łotwy pojechały dwie uczennice Polskiego Gimnazjum z Daugavpils – Karina Abarowicz i Ludmiła Szczerbakowa.

Od 2 do 6 kwietnia 2019 r. wszystkie dziewczyny walczyły o tytuł finalistów i laureatów międzynarodowej olimpiady z rówieśnikami z Polski i innych krajów – Litwy, Łotwy, Ukrainy, Belgii, Niemiec, Francji, Rumunii. Zawody składały się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Dziewczętom udało się pokonać wszystkie etapy konkursu i wszystkie uzyskały tytuł finalisty olimpiady. Oprócz ogromnej satysfakcji wiąże się to również z otrzymaniem indeksu na studia polonistyczne w Polsce lub ze zwolnieniem z egzaminu ze znajomości języka w przypadku innego kierunku studiów.

Finalistkom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!