Znamy Mistrzów Ortografii 2019 na Białorusi!

To już VI edycja konkursu ortograficznego organizowanego przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach, Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i Konsulatem Generalnym RP w Grodnie.

Jak zawsze Konkurs cieszył się niezwykłym zainteresowaniem wśród Polaków żyjących na Białorusi, ale w tym roku zaangażowanie młodzieży zaskoczyło nawet Organizatorów. 13 kwietnia o godz. 11.00 w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB zjawiło się aż 180 uczniów, pobijając tym samym zeszłoroczny rekord uczestników.

Nikt się nie spodziewał, że na podium najbardziej prestiżowej kategorii (uczniów klas 9-11 uczęszczających do szkół z polskim językiem wykładowym)  stanie nie jeden, ale aż dwóch zwycięzców, którzy uzyskali bezbłędny i tym samym maksymalny wynik punktów – Edyta Soroka oraz Beata Sawicka (uczennice Polskiej Szkoły w Grodnie). Tuż za nimi – popełniając tylko jeden błąd interpunkcyjny – drugie miejsce zajął Arsenij Radkiewicz. Na trzecim miejscu w tej samej kategorii wiekowej uplasowała się Jana Markielewicz.

Wyróżnienia przyznano aż trzynastu uczestnikom w z Baranowicz, Wołkowyska, Grodna, Słonimia, Zdzięcioła, Lidy, Mozyrza, Nowogródka i Stołpców.

W kategorii uczniów 9-11 klas, uczęszczających do szkół społecznych, parafialnych oraz pobierających naukę języka polskiego na zajęciach fakultatywnych zwyciężyli:

 • I miejsce – Roman Aleszczyk ze Szkoły Średniej nr 23 w Grodnie;
 • II miejsce – Wioletta Marczyk z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Wołkowysku;
 • III miejsce – Julia Zielińska z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Wołkowysku.
 • Wyróżnienia w tej kategorii przyznano trzynastu konkursowiczom z Baranowicz, Wołkowyska, Grodna, Słonimia, Zdzięcioła, Lidy, Mozyrza, Nowogródka i Stołpców.

W młodszej kategorii wiekowej 6-8 klasa, w podkategorii szkół z polskim językiem wykładowym podium konkursowe wyglądało następująco:

 • I miejsce – Katarzyna Borsukowa z Polskiej Szkoły w Grodnie;
 • II miejsce ex aequo – Katarzyna Sułtanowa z Polskiej Szkoły w Wołkowysku oraz Karolina Zachar z Polskiej Szkoły w Grodnie;
 • III miejsce ex aequo – Aleksandra Biezmien oraz Polina Kałacz, obie z Polskiej Szkoły w Grodnie.
 • W tej kategorii wyróżniono prace 10-ciu uczniów ze Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku.

Wśród młodszych, uczących się w szkołach społecznych, parafialnych oraz na zajęciach fakultatywnych podium wygląda następująco:

 • I miejsce – Arsenij Timoszko z Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie;
 • II miejsce – Katarzyna Ławrysiuk ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach;
 • III miejsce – Jan Karluk ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach.
 • 6 wyróżnień w tej kategorii przyznano konkursowiczom z Baranowicz, Grodna i Lidy.

Oprócz tytułów i cennych nagród rzeczowych, 51-osobową grupę laureatów i zwycięzców z całej Białorusi zaproszono na wspólny wyjazd do Warszawy, gdzie na zaproszenie wicemarszałek Senatu RP Marii Koc zwiedzą Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd dla uczestników jest nagrodą zorganizowaną przez Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za wspaniałe przedsięwzięcie!

Zdjęcia: Związek Polaków Na Białorusi / www.znadniemna.pl