Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE w dniu 5 listopada 2019 r. (WTOREK) w Domu Kultury Śródmieście (sala wystawowa II piętro) przy ul. Kilińskiego 13 o godz. 17.00 w pierwszym terminie oraz o godz. 17.30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddziału
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Powołanie Komisji
  4. Informacja o działalności Oddziału
  5. Wybór Delegatów Oddziału na X Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Pułtusku w dn. 14-15 grudnia 2019 roku
  6. Dyskusja programowa