Lato z Polską

„Lato z Polską” to akcja skierowana do dzieci o polskich korzeniach, mieszkających poza granicami kraju. Od 2009 roku Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z samorządami lokalnymi organizuje wypoczynek letni dla potrzebujących wsparcia rodzin z Białorusi, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Podczas pobytu w Polsce dzieci zwiedzają zabytki i atrakcje Podlasia, biorą udział w wielu grach, zabawach i warsztatach przygotowanych specjalnie na ich przyjazd. Tradycyjnie spotykają się w Pałacyku Gościnnym z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, który od samego początku wspiera akcję i umożliwia dzieciom wakacyjny pobyt.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku mogliśmy zaprosić do udziału dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi, narządów ruchu czy z chorobami przewlekłymi. Goście z Białorusi spotykają się z polskimi rodzicami i ich niepełnosprawnymi dziećmi, wspólnie integrują się, ale także biorą udział w zajęciach grupowych i terapeutycznych. W tym samym czasie rodzice mają okazję do spotkań z psychologami, pedagogami i innymi specjalistami.

Cieszymy się, że dzięki podjętemu trudowi i nieocenionemu wsparciu naszych partnerskich samorządów:

Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
Urzędu Miejskiego w Supraślu,
Urzędu Gminy w Nowych Piekutach

oraz współorganizatorów

Związku Polaków na Białorusi,
X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku,
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku,
Młodzieżowemu Domowi Kultury w Białymstoku,
Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku

możemy stale przyczynić się do poprawienia jakości życia naszych rodaków z Białorusi. Realizacja akcji „Lato z Polską” współfinansowana jest ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.