Władze Oddziału

Anna Kietlińska – prezes
Maria Żeszko – prezes honorowy

Zarząd:

Anna Żeszko-Majewska – wiceprezes
Magdalena Kiszko-Dojlidko – skarbnik
Krystyna Śmietało – sekretarz
Barbara Olech – członek
Wiesława Jabłonowska – członek

Komisja Rewizyjna:

Władysław Tokarski – przewodniczący
Stanisława Pogorzelska – członek
Monika Kondracka – członek

Pobierz deklarację członkowską