Zapraszamy na aukcję prac polskich artystów z Białorusi

Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków organizują aukcję dzieł sztuki na cele programowe Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi oraz cele statutowe OW ZPAP. Przedmiotem aukcji są współczesne dzieła sztuki (z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby). Cały dochód przekazany zostanie na obchody jubileuszowe 20-lecia działalności Towarzystwa, które planowane są na 19 maja 2012 roku w … Czytaj dalej

VI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Rydze

Tegoroczne eliminacje Olimpiady na Łotwie wyłoniły uczestniczki, które wezmą udział w eliminacjach centralnych OLiJP w Warszawie w dniach 18-19 IV 2012 r. Eliminacje ogólnołotewskie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rydze w dniach 9-10 marca odbyły się w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz. Przystąpiło do nich 11 uczniów ze szkół polskich w Rydze, Daugavpils i Rezekne. Pierwszy dzień eliminacji to etap pisemny – uczestnicy … Czytaj dalej

XX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

Pracowite eliminacje i dostojny jubileusz – to dwa najważniejsze oblicza tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Tegoroczna Olimpiada już po raz 20. zgromadziła uczniów z Białorusi, którzy zechcieli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę o języku polskim. W Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie w dniach 25-26 lutego 2012 r. odbyły się eliminacje ogólnobiałoruskie, do których, zgodnie z Regulaminem, przystąpili uczniowie, którzy uzyskali wymaganą ilość … Czytaj dalej