10 na 10 czyli jubileusz półkolonii językowo-artystycznych w Rumunii

Tegoroczne półkolonie w Pojana Miculi w dn. 28 czerwca – 2 lipca 2010 odbyły się pod hasłem „10 na 10” mającym podkreślić ich 10. edycję. Stąd tematyczne dni pod hasłami: Jeden z dziesięciu, Strzał w Dziesiątkę, 10 karatów, Bal na 10 par, Dziesięciobój. Instruktorzy z Polski i z Rumunii, wśród których znalazły się w tym roku dwie wolontariuszki z Białegostoku, prowadzili zajęcia artystyczne i językowe … Czytaj dalej

Warsztaty językowo-artystyczne dla osób niepełnosprawnych „Wyrównać szanse”

Po raz kolejny do Ośrodka „Ojczyzna” w Hodyszewie zaprosiliśmy dzieci niepełnosprawne z Litwy, tym razem z Dziennego Centrum Opieki dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Solecznikach. W dn. 28 czerwca – 10 lipca wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” zorganizowaliśmy wspólne warsztaty artystyczno-językowe dla dzieci z Litwy i z Polski. Podsumowaniem kilkunastodniowych wysiłków niepełnosprawnych artystów były prezentacje plastyczne, taneczne i teatralne w dn. … Czytaj dalej

Lato z Białymstokiem

W ramach akcji „Lato z Polską” w Białymstoku w dn. 28 czerwca – 7 lipca 2010 r. gościło 39 dzieci z Mińska na Białorusi. Zdanie to zostało zrealizowane dzięki hojności i gościnności pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku, któremu jeszcze raz, w imieniu dzieci i ich opiekunów, serdecznie dziękujemy. Pobyt dzieci został przygotowany przez pracowników i dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku. Oprócz … Czytaj dalej

Plener dziecięcy „Z twórczością Anny Krepsztul” w Taboryszkach

Pragnąc zachować pamięć o bliskiej naszym sercom Nadwornej Malarce Ostrobramskiej Pani – Annie Krepsztul i jej dorobku artystycznym, zorganizowaliśmy w Taboryszkach na Litwie w dn. 18-27 czerwca 2010 plener artystyczny dla dzieci inspirowany jej twórczością. 21 młodych artystów pod okiem instruktorów z Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku doskonaliło swój warsztat malarski. Podczas zajęć z haftu artystycznego, prowadzonych przez siostrę zmarłej artystki panią Danusię Mołoczko, dzieci … Czytaj dalej

Kolonie zuchowe w Hodyszewie

W dn. 10-16 czerwca i 18-24 czerwca 2010 roku odbyły się w Hodyszewie dwa turnusy kolonii zuchowych. W pierwszej połowie czerwca Ośrodek „Ojczyzna” po raz pierwszy otworzył gościnne podwoje przed 30 zuchami z Łotwy, a dokładnie z Daugawpils. W drugim turnusie tradycyjnie już uczestniczyły zuchy z Białorusi, tym razem z Szydłowic, Repli, Iwia, Baranowicz, Smorgoni i Porozowa, razem 47 osób. Podczas obu turnusów dzieci oprócz … Czytaj dalej