Kontakt

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Kilińskiego 13
15-089 Białystok
NIP 526-030-03-68
tel. 85 732 58 22, e-mail: biuro@wspolnota-polska.bialystok.pl

Nr konta bankowego:
Bank PBH Oddział w Białymstoku
70 1060 0076 0000 3210 0016 7318

Jak do nas trafić?