O Oddziale

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku powstał 7 lipca 1990 r. Swoją działalnością obejmuje woj. podlaskie. Całość działań, głównie z racji położenia, skierowana jest głównie na Wschód Europy, ale nie tylko. Oddział Podlaski współpracuje z organizacjami polskimi na: Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii, Rosji, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Mołdawii i Kazachstanie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy prof. Andrzeja Stelmachowskiego marszałka Senatu RP pierwszej kadencji, który od chwili jej powstania do dnia 11 maja 2008 roku pełnił funkcję prezesa. W dniach 10-11 maja 2008 r. podczas VII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prezesem, a jednocześnie Przewodniczącym Rady Krajowej i Prezesem Zarządu Krajowego został wybrany marszałek Maciej Płażyński i pełnił tę funkcję aż do czasu swojej tragicznej śmierci w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Obecnym prezesem Stowarzyszenia jest pan Dariusz Bonisławski.

Celem Stowarzyszenia jest umacnianie więzi Polaków zamieszkałych za granicą oraz Polonii z ojczyzną i jej kulturą, a także niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb rodaków rozsianych po świecie.

Pobierz deklarację członkowską

Więcej informacji:
www.polonia-polska.pl