„Pamiętnik kresowy”

Gorąco polecamy wszystkim kresowym fascynatom wydane przez nas „Pamiętniki Kresowe”, które dokumentują 20 lat Konkursu. Można je przeczytać i obejrzeć w wersji elektronicznej oraz otrzymać bezpłatnie w biurze Stowarzyszenia.

Pobierz Pamiętnik Kresowy 1992-2006

Pobierz Pamiętnik Kresowy 2011

Wydanie „Pamiętnika kresowego” zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Kancelarii Senatu RP.