XXII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2013” – rozstrzygnięty

Kolejne „Kresy” za nami. Młodzi recytatorzy z 11 krajów: Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii, Rosji, Ukrainy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Kazachstanu  i Mołdawii gościli w dn. 1-8 grudnia 2013 r. w Białymstoku wraz ze swoimi instruktorami. Niestety nie dotarli do nas laureaci eliminacji z Uzbekistanu, gdzie w tym roku również odbył się konkurs. Miłośnicy recytacji od okiem wykładowców z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku doskonalili swoje umiejętności, by potem stanąć w konkursowych szrankach. Nie było łatwo. Ani uczestnikom, ponieważ poziom był bardzo wysoki, ani jurorom, z tego samego powodu. Kulminacją finału był Koncert Galowy Laureatów, dn. 7 grudnia 2013 r. w Białostockim Teatrze Lalek, wyreżyserowany w tym roku przez pana prof. Piotra Damulewicza.

Atmosfera towarzysząca konkursowi była jak zwykle nieziemska i serdeczna. Pobyt w Białymstoku obfitował także w inne, pozakonkursowe atrakcje: „Wieczór Gospodarzy” , „Wieczór w Akademii Teatralnej”, spektakle teatralne i budzący od lat ciepłe emocje „Wieczór Wigilijny”.

Ogromnie dziękujemy współorganizatorom konkursu: Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białostockiemu Teatrowi Lalek i Białostockiemu Ośrodkowi Kultury, bez których „Kresy” nie mogłyby się odbyć. Dziękujemy panu Tadeuszowi Truskolaskiemu Prezydentowi Miasta za objęcie honorowym patronatem imprezy i za życzliwość, którą zawsze otacza „Kresowiaków”. Dziękujemy sponsorom i darczyńcom, wśród których w tym roku znaleźli się: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, SaMASZ Sp. z o.o., AMAH S. j., Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o., Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Urząd Miejski w Kętrzynie oraz Komenda Hufca ZHP w Kętrzynie.

A oto wyniki:

Grand Prix
Sebastian Andre Garcia N’Dua z Reki w Czechach
Nagroda za interpretację utworu Adama Mickiewicza
Magdalena Belew z Sofii w Bułgarii
I Nagroda
Łukasz Kamiński z Wilna na Litwie
II Nagroda
Jan Kusińsz z Daugavpils na Łotwie
Jarosław Swyryda z Kijowa na Ukrainie
III Nagroda
Marta Kulis z Kaliningradu w Rosji
Janina Sikorska z Pierwomajki w Kazachstanie
Wyróżnienia I stopnia
Agnieszka Rewai z Nowego Sołońca w Rumunii
Witalij Walentynowicz z Wilna na Litwie
Aleksander Ławcow z Mohylewa na Białorusi
Anastazja Czumak z Pietropawłowska w Kazachstanie
Hanna Zajac z Czeskiego Cieszyna w Czechach
Wyróżnienia II stopnia
Wiktoria Szyszko z Grodna na Białorusi
Irina Nowikowa ze Smoleńska w Rosji
Renata Tarasowa z Daugavpils na Łotwie
Tatiana Ozerowa z Bielc w Mołdawii
Emilia Widtman z Wilna na Litwie
Krystyna Moszyna z Bielc w Mołdawii
Nagroda Publiczności – Agnieszka Rewai z Rumunii

Działanie jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r”.