Koncert Chóru „Grodzieńskie Słowiki” – Konferencja popularnonaukowa

Wszystkich członków i sympatyków zapraszamy na koncert
Chóru Grodzieńskie Słowiki pod kierunkiem pani Alicji Binert.

dn. 25 października 2013 r. o godz. 14.00
w  Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii ul. Świerkowa 20.

Koncert odbędzie się w ramach konferencji popularnonaukowej
„Województwo podlaskie – historia i perspektywy”
organizowanej przez
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” w Białymstoku

Honorowy Patronat Jarosław Zygmunt Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego
W imieniu organizatorów zapraszamy również do udziału w konferencji

Program konferencji:

9.30 Inauguracja konferencji i powitanie gości
Historia okiem przedszkolaka – występ dzieci z Przedszkola nr 47w Białymstoku

10.00-11.30 Debata młodzieży akademickiej i szkół ponadgimnazjalnych
Podlasie w nowe pięćsetlecie. Wybieram Podlasie?
Prowadzenie: Agnieszka Czarkowska

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00 Panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów, instytucji kultury i oświaty z Podlasia
Czy tradycja może być kluczem do przyszłości ? – Ocena współczesnego wizerunku województwa, jego problemów i specyfiki.
Prowadzenie: Mariusz Rytel

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-14.45 Występ chóru Grodzieńskie Słowiki z Grodna

14.45-16.45 Panel historyczny
Źródła i tradycje Województwa Podlaskiego
prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz, prof. dr hab. Wojciech Śleszyński,
dyr. Andrzej Lechowski, dr Tomasz Jaszczołt, dyr. Robert Sadowski,
prof. dr hab. Adam Dobroński, dr Marek Kietliński, dr Jan Jerzy Milewski

16.45 Zakończenie i podsumowanie konferencji