Apel o wsparcie finansowe Rejonu Solecznickiego

Szanowni Państwo!

W imieniu społeczności polskiej na Litwie zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Pana Bolesława Daszkiewicza, dyrektora administracyjnego samorządu solecznickiego. Została na niego nałożona kara w wysokości 14 tys. euro za umieszczenie na tablicach informacyjnych w obrębie rejonu solecznickiego polskich napisów. Tablice dwujęzyczne (nazwy litewskie oraz polskie) znajdują się na terenie rzeczonego rejonu już od kilku lat, jednak wraz z wygaśnięciem w 2010 roku ustawy regulującej prawa mniejszości narodowych, stały się nielegalne. Nakładane do tej pory kary (rzędu kilkuset litów) dyrektor Daszkiewicz opłacał sam. Tym razem jednak kwota jest tak duża, że potrzebne jest wsparcie.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo m.in. w tym artykule: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,15254278,14_tys__euro_kary_za_polski_jezyk_na_tablicach__Apel.html

Wpłat należy dokonywać na konto:

Beneficjent: LIETUVOS LENKU SAJUNGOS SALCININKU RAJONO SKYRIUS

Numer konta: LT 4340 1004 4400 3605 70

Bank: AB DNB bankas Vilnius, Lithuania SWIFT: AGBL LT 2X

Z DOPISKIEM  „Solidarność”