Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Na Białorusi i Łotwie przeprowadzone zostały dwustopniowe eliminacje Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Komisje, w skład których weszli wykładowcy Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku i nauczyciele białostockich liceów, wyłoniły laureatów, którzy wezmą udział w zawodach ogólnopolskich  Olimpiady w dn. 9-10 kwietnia 2014 r. w Konstancinie i Warszawie.
Spośród uczestników z Białorusi do udziału w finale komisja zakwalifikowała: Elżbietę Koncewicz (Grodno), Innę Nadziejko (Grodno), Annę Ragińską (Grodno), Jegora Maciasa (Grodno), Teresę Popko (Wołkowysk) i Aleksandra Ławcowa (Mohylew). Laureatkami Olimpiady na Łotwie zostały Anastazja Belnikowa (Daugavpils) i Katarzyna Paszkiewicz (Rezekne).
Wszyscy laureaci wezmą udział w warsztatach polonistycznych w Białymstoku, które odbędą się w terminie 24-28 marca 2014 r. Pod okiem wykładowców uniwersyteckich przygotowywać się będą do zawodów ogólnopolskich.

Dziękujemy współorganizatorom eliminacji: Polskiej Macierzy Szkolne na Białorusi i Państwowemu Gimnazjum Polskiemu im. J. Piłsudskiego w Daugavpils za pomoc w organizacji imprezy. Wyrazy podziękowania składamy również Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników z Łotwy.