XVIII Festiwal Tearów Szkolnych w Wilnie

Młodzi miłośnicy sztuki teatralnej po raz kolejny spotkali się na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, aby spróbować swoich sił w XVIII Festiwalu Teatrów Szkolnych. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie – Macierz Szkolna przy współpracy naszego Oddziału.  Impreza odbyła się 2 kwietnia 2014 roku i wzięło w niej udział 10 zespołów teatralnych z: Wilna, Landwarowa, Sużan, Suderwi i Bezdan. Jury w składzie: Anna Kietlińska – przewodnicząca, Dorota Sokołowska, Lilia Kiejzik, Irena Litwinowicz, Helena Bakuło po obejrzeniu wszystkich prezentacji postanowiło przyznać:

Nagrodę Złotego Dzwoneczka zespołowi teatralnemu „Twardy orzeszek” ze Szkoły Średniej Łazdinai w Wilnie
za spektakl „Jerzy i księżyc” w reżyserii pani Diany Markiewicz

Nagrodę Srebrnego Dzwoneczka zespołowi teatralnemu „Szkic” ze Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie
za spektakl „Nie ma tego złego” w reżyserii pani Beaty Kowalewskiej

Nagrodę Brązowego Dzwoneczka zespołowi teatralnemu „Na wesoło” ze Szakoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie
za spektakl „Sen Doroty” w reżyserii  pani Jolanty Kariuniene

Jury przyznało również indywidualne nagrody książkowe ufundowane przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. Nagrodę Publiczności ufundowaną przez Białostocki Teatr Lalek zdobył spektakl „Poczekalnia” w reżyserii pani Aliny Masztaler przygotowany przez „Studio teatralne” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Wszystkie zespoły i reżyserów nagrodzono dyplomami, a młodzi aktorzy otrzymali słodkie upominku ufundowane prze Polską Grupę Tekstylną Spółka z o.o.
Jury pogratulowało młodym artystom,  podziękowało nauczycielom, instruktorom i rodzicom  i wyraziło ogromne uznanie organizatorom.