VI Polskie Dyktando na Białorusi

4 maja 2014 r. w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej odbyło się VI Polskie Dyktando na Białorusi. Młodsi i starsi miłośnicy języka polskiego zmagali się z niełatwym tekstem „Majowe przekomarzania” przygotowanym przez panią Annę Kietlińską. Niestety nikomu nie udało się napisać go bezbłędnie. Jury, w którego skład weszli wykładowcy wydziału filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz katedry polonistyki Uniwersytetu Grodzieńskiego, nie mieli łatwego zadania.  W imprezie udział wzięło prawie 200 uczestników, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Nagrodę Grand Prix otrzymała Inna Nadziejko. Nie było jednak przegranych,  wszyscy uczestnicy Dyktanda otrzymali upominki rzeczowe ufundowane przez sponsorów. A oto ich lista: pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku, pan poseł Jarosław Zieliński, pan poseł Dariusz Piontkowski, pan Włodzimierz Kusak Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki,  Archiwum Państwowe w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz sponsorzy prywatni pan Andrzej Arefiew właściciel firmy Top Auto i pan Józef Grajewski prezes firmy Predom.