Warsztaty językowo-artystyczne dla osób niepełnosprawnych „Wyrównać szanse”

Po raz kolejny do Ośrodka „Ojczyzna” w Hodyszewie zaprosiliśmy dzieci niepełnosprawne z Litwy, tym razem z Dziennego Centrum Opieki dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Solecznikach. W dn. 28 czerwca – 10 lipca wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” zorganizowaliśmy wspólne warsztaty artystyczno-językowe dla dzieci z Litwy i z Polski. Podsumowaniem kilkunastodniowych wysiłków niepełnosprawnych artystów były prezentacje plastyczne, taneczne i teatralne w dn. 9 lipca 2010 r.