Lato z Białymstokiem

W ramach akcji „Lato z Polską” w Białymstoku w dn. 28 czerwca – 7 lipca 2010 r. gościło 39 dzieci z Mińska na Białorusi. Zdanie to zostało zrealizowane dzięki hojności i gościnności pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku, któremu jeszcze raz, w imieniu dzieci i ich opiekunów, serdecznie dziękujemy. Pobyt dzieci został przygotowany przez pracowników i dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku. Oprócz licznych atrakcji i wycieczek do Warszawy i Augustowa, dzieci miały możliwość kontaktu z polskimi rówieśnikami, dzięki czemu miały szansę na doskonalenie języka polskiego. Spotkały się również z panem Prezydentem, który pod ich adresem skierował wiele ciepłych słów. Pobyt w Białymstoku zapewne na długo zostanie w pamięci naszych małych Rodaków z Białorusi.

Zapraszamy na stronę akcji „Lato z Polską”

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Senatu RP w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.