10 na 10 czyli jubileusz półkolonii językowo-artystycznych w Rumunii

Tegoroczne półkolonie w Pojana Miculi w dn. 28 czerwca – 2 lipca 2010 odbyły się pod hasłem „10 na 10” mającym podkreślić ich 10. edycję. Stąd tematyczne dni pod hasłami: Jeden z dziesięciu, Strzał w Dziesiątkę, 10 karatów, Bal na 10 par, Dziesięciobój. Instruktorzy z Polski i z Rumunii, wśród których znalazły się w tym roku dwie wolontariuszki z Białegostoku, prowadzili zajęcia artystyczne i językowe dla 48 dzieci w wieku 5-14 lat oraz zmieniającej się stale liczby innych dzieci chętnych do wspólnych zabaw. Zadanie realizowane było wspólnie ze Związkiem Polaków w Rumunii i Ambasadą RP w Bukareszcie.

Zadanie zrealizowano w ramach zlecenia przez kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 roku.