VI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Rydze

Tegoroczne eliminacje Olimpiady na Łotwie wyłoniły uczestniczki, które wezmą udział w eliminacjach centralnych OLiJP w Warszawie w dniach 18-19 IV 2012 r.

Eliminacje ogólnołotewskie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rydze w dniach 9-10 marca odbyły się w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz. Przystąpiło do nich 11 uczniów ze szkół polskich w Rydze, Daugavpils i Rezekne. Pierwszy dzień eliminacji to etap pisemny – uczestnicy mieli rozwiązać test językowy (składający się ze sprawdzianów: z rozumienia ze słuchu, gramatyki, rozumienia tekstu) oraz napisać rozprawkę na 1 z 4 tematów. Osoby, które otrzymały wymaganą ilość punktów w części pisemnej zakwalifikowały się do części ustnej. Egzamin ustny odbył się w sobotę 10 marca, zakwalifikowało się do niego 8 uczniów. Po podsumowaniu punktacji z etapów pisemnego i ustnego Komisja wyłoniła trzy finalistki, które będą reprezentować Łotwę w Warszawie:
Anna Wasiliszyna – Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego
w
Daugavpils
Renata Peczonka – Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego
w Daugavpils
Swietłana Palczewska – Polska Szkoła Średnia im. I. Kozakiewicz
w Rydze
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy i książki, które będą pomagać im w dalszej nauce języka polskiego.
Tegoroczne eliminacje Olimpiady odbywały się dzięki uprzejmości i współpracy z Ambasadą RP w Rydze oraz Polską Szkołą Średnią im. I.Kozakiewicz w Rydze, w której gościnnych progach odbywały się polonistyczne zmagania. Jak zawsze testy językowe oraz tematy rozprawek przygotował Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie przy Instytucie Badań Literackich PAN.
Dzielnym dziewczynom z Daugavpils i Rygi życzymy powodzenia na ostatnim etapie OLiJP w Warszawie.