Zapraszamy na aukcję prac polskich artystów z Białorusi

Związek Polaków na Białorusi,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
oraz Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków

organizują aukcję dzieł sztuki na cele programowe Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi oraz cele statutowe OW ZPAP.
Przedmiotem aukcji są współczesne dzieła sztuki (z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby). Cały dochód przekazany zostanie na obchody jubileuszowe 20-lecia działalności Towarzystwa, które planowane są na 19 maja 2012 roku w Grodnie (Białoruś), oraz statutową działalność Okręgu Warszawskiego ZPAP.
Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB powstało w 1992 roku, jednoczy 85 malarzy, rzeźbiarzy i grafików z Grodna i całej Grodzieńszczyzny, Brześcia, Mińska, Witebska, Bobrujska, Mohylewa. Większość członków towarzystwa ukończyła studia na wydziałach plastycznych wyższych uczelni na Białorusi, w Rosji i Polsce. Są wśród nich absolwenci akademii sztuk pięknych w Mińsku, Lwowie i S. Petersburgu. 18 osób należy do Związku Plastyków Białorusi, kilku – do Związku Designerów.
Prace plastyków znajdują się m.in. w zbiorach muzeów Białorusi, Polski, Rosji oraz w kolekcjach prywatnych w różnych krajach świata. A obraz „Błogosławiony Maksymilian Kolbe” Stanisława Kiczki znajduje się w Watykanie: został przekazany na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II.

W związku z powyższym, gorąco zachęcamy do udziału w aukcji wspierającej twórczość członków Towarzystwa Platyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.
Ekspozycja przedaukcyjna zostanie otwarta w dniu 17 kwietnia o godz 15.00 w Domu Polonii w Warszawie. Aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 25 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii LUFCIK OW ZPAP w Warszawie.

Miejsce aukcji:
Galeria LUFCIK, Okręg Warszawski ZPAP
ul. Mazowiecka 11A, 00-052 Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
Dom Polonii
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa