XX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

Pracowite eliminacje i dostojny jubileusz – to dwa najważniejsze oblicza tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi.

Tegoroczna Olimpiada już po raz 20. zgromadziła uczniów z Białorusi, którzy zechcieli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę o języku polskim. W Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie w dniach 25-26 lutego 2012 r. odbyły się eliminacje ogólnobiałoruskie, do których, zgodnie z Regulaminem, przystąpili uczniowie, którzy uzyskali wymaganą ilość punktów na etapie okręgowym Olimpiady. Jak zawsze uczestniczy walczyli o szansę udziału w finałowym etapie zmagań z językiem polskim – eliminacjach centralnych w Warszawie, które w tym roku odbędą się w dniach 18-19 IV. Do etapu ogólnobiałoruskiego przystąpiło 29 osób, które miały za zadanie rozwiązanie testu językowego (składającego się ze sprawdzianów: z rozumienia ze słuchu, gramatyki, rozumienia tekstu) oraz napisanie rozprawki na 1 z 4 tematów. Najlepsze 14 z nich (bo były to same dziewczyny) zostały zakwalifikowane do etapu ustnego, podczas którego miały wykazać się znajomością literatury polskiej na 3 wybrane przez siebie zagadnienia.
Po podsumowaniu punktacji z etapów pisemnego i ustnego Komisja wyłoniła sześć finalistek, które będą reprezentować Białoruś w Warszawie:
Marta Zaleska – Grodno
Olga Czygier – Grodno
Margarita Pankiewicz – Wołkowysk
Julia Kirenia – Grodno
Karolina Kołyszko – Lida
Hanna Sawwa – Witebsk

Uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uświetnił dostojny, bo 20. Jubileusz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Z tej okazji Polska Macierz Szkolna wydała pamiatkowy folder z informacjami o Olimpiadzie, a także wspomnieniami uczestników i jurorów, a także ze zdjęciami.
Jubileusz Olimpiady ma już wymiar historyczny, co podkreślają słowa prof. Anny Kieżuń (Uniwersytet w Białymstoku), zamieszczone w folderze:

Czas trwania tego konkursu to okres dorastania jednego pokolenia. Pierwsi olimpijczycy z Białorusi są już osobami w pełni dojrzałymi, dla których zdobyty u progu dorosłości „laur olimpijski” był przeważnie ważnym przełomem życiowym. Chcąc osiągnąć ten sukces, musieli oni wykazać się nie tylko wysoką motywacją w podjętym trudzie zgłębiania tajników słowa i literatury polskiej, ale też okazać siłę charakteru.

Olimpiada odbywa się w Grodnie od 1993 roku. Uczestnicy Olimpiady przygotowują się do kilkustopniowych eliminacji pod okiem nauczycieli polonistów w swoich szkołach. To dzięki tej współpracy na linii uczeń-nauczyciel możliwe jest doskonalenie polonistycznych umiejętności, które są niezbędne, by wspinać się po kolejnych stopniach olimpijskiej drabiny.
Pragniemy wyrazić swoje uznanie dla zaangażowania wszystkich osób i instytucji, przede wszystkim Polskiej Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Białorusi – które od tylu już lat towarzyszy organizacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Jako współorganizatorzy jesteśmy wdzięczni za wspieranie młodych Polaków w dążeniu do doskonalenia języka polskiego i poznania polskiej literatury. Wsparcie to już wielokrotnie przyniosło efekty: najlepsi reprezentanci Białorusi zajmują dziś wysokie miejsca w eliminacjach centralnych w Warszawie. Równie ważnym sukcesem jest zaszczepienie w młodych Polakach z Białorusi potrzeby doskonalenia się, poznawania siebie poprzez język i polską literaturę – wszak jest to podróż do świata wartości, które są tak ważne w wychowaniu młodego pokolenia. Gratulujemy również nauczycielom i rodzicom, którzy często mimo niesprzyjających warunków stawiają na rozwój swoich podopiecznych, wierzą w ich siłę i determinację.
Mamy nadzieję, że przypadający w tym roku Jubileusz Olimpiady na Białorusi to napawający dumą początek długiej tradycji. Życzymy, aby jej kontynuowanie przynosiło satysfakcję i owocowało sukcesami młodych Polaków startujących w Olimpiadzie.