Solidaryzujemy się z Rodakami na Litwie

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

wyraża poparcie dla strajku w szkołach polskich na Litwie.

Uważamy, że krzywdzące postanowienia parlamentu litewskiego godzą w polską oświatę na Litwie i są poważnym zagrożeniem dla jej rozwoju, a nawet istnienia.
W pełni solidaryzujemy się z naszymi Rodakami z Litwy, nauczycielami, działaczami oświatowymi, rodzicami i dziećmi z polskich szkół.