Pomóżmy Antosiowi

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zwraca się z apelem o pomoc choremu dziecku, Antoniemu Klemensowi Worono z Lidy na Białorusi.

Rodzice chłopca, pani Swietłana i pan Wiktor Worono są nauczycielami języka polskiego i aktywnymi działaczami na rzecz polskiej społeczności w Lidzie. Pani Swietłana mimo przebywania na urlopie macierzyńskim, społecznie uczy języka polskiego dzieci i młodzież przy Parafii w Lidzie.

Antoś ma 10 miesięcy, urodził się z rzadką wadą serca zwaną zespołem Fallota. Badania Antosia w Polsce wskazały konieczność jak najszybszej operacji, która będzie kosztować 25 tysięcy złotych. W tej chwili chłopiec przestał już rosnąć i przybierać na wadze, choroba serca bezpośrednio zagraża Jego życiu.

Prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o wpłaty na utworzone na rzecz Antosia konto bankowe Caritasu:
Bank PKO SA 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
z dopiskiem: pomoc Antosiowi

Będziemy wdzięczni za każdą ofiarowaną kwotę.