Lato z Polską na Podlasiu – Supraśl

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie z Urzędem Miejskim w Supraślu w dn. 1-10 lipca 2017 roku gościł w Supraślu 15-osobową grupę dzieci z Białorusi wraz z 2 opiekunami. Podczas letniego wypoczynku w Polsce gościom z zagranicy towarzyszyła 15 osobowa grupa dzieci z Supraśla, co z jednej strony uatrakcyjniło ich pobyt, a z drugiej pomogło im w pogłębianiu znajomości języka polskiego.

W programie pobytu znalazły się: zwiedzanie Supraśla, wycieczki do Białegostoku, arboretum w Kopnej Góry, Poczopka i Kruszynian, warsztaty muzyczne, wokalne i taneczne, zajęcia z języka polskiego, zwiedzanie Muzeum Ikon oraz Muzeum Papiernictwa, wyjścia na basen, jazda konna, ogniska i wieczory integracyjne. Osobny blok zajęć stanowiły warsztaty dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata: bezpieczeństwa w sieci, walki z agresją, dbania o kulturę zachowania oraz  umiejętności dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.

I chociaż pogoda nie zawsze dopisywała, co uniemożliwiało korzystanie z pobliskiego kąpieliska, nasi goście na pewno się nie nudzili. Organizacja pobytu nie byłaby możliwa, gdyby nie otwartość, gościnność i serdeczność gospodarzy z Supraśla. Ogromnie dziękujemy panu Radosławowi Dobrowolskiemu Burmistrzowi Supraśla, pani Annie Ejsmont, pani Beacie Jamiołkowskiej oraz panu Wacławowi Muszyńskiemu z Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO za pomoc w organizacji kolonii.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.