Lato z Polską na Podlasiu – Hodyszewo

Dzięki współpracy z Gminą Nowe Piekuty zaprosiliśmy na pobyt wakacyjny w Hodyszewie w dn. 10-24 lipca 2017 r. 20 osobową grupę polskich dzieci z Białorusi, a dokładnie z Iwieńca, Oszmiany i Grodna.

W celu uatrakcyjnienia wakacyjnego pobytu, gościom z Białorusi towarzyszyła grupa rówieśników z okolicznych miejscowości. W programie pobyty znalazły się m.in.: warsztaty teatralne i plastyczne, zajęcia z języka polskiego, sportowe popołudnia, wycieczki do Białegostoku, Warszawy, Ciechanowca, Festyn Rodzinny, basen, ogniska, dyskoteki, zwiedzanie  Sanktuarium w Hodyszewie, Mlekovity, Biogazowni oraz spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Pils.

Nie unikano również trudnych tematów historycznych, uczestnicy kolonii odwiedzili miejsca pamięci pacyfikacji mieszkańców wsi Krasowo Częstki i Jabłoń Dobki podczas II wojny światowej.

Za nieocenioną pomoc przy organizacji pobytu wakacyjnego dziękujemy panu Markowi Kaczyńskiemu Wójtowi Gminy Nowe Piekuty, pani Monice Olędzkiej z Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ks. Wojciechowi Juszczukowi Proboszczowi Parafii w Hodyszewie oraz ks. Józefowi Olejko kierownikowi Ośrodka „Ojczyzna” w Hodyszewie.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.