XXI Festiwal Teatrów Szkolnych na Litwie

Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie 26 kwietnia 2017 roku, już po raz 21. zaprezentowały się zespoły teatralne ze szkół polskich na Litwie. Organizatorami XXI Festiwalu Teatrów Szkolnych na Litwie były: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych przy współudziale Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Jury w składzie: Magdalena Kiszko-Dojlidko – wykładowca Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza, Monika Bania, specjalista ds edukacji teatralnej Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku, Lilia Klejzik, reżyser Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz Irena Litwinowicz, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie oceniało występy 14 zespołów teatralnych.

Nagrody Główne otrzymali:

Złoty Dzwoneczek
Zespół teatralny „Wiercipięty” z progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
za spektakl „Urodzinowy prezent”
w reżyserii Teresy Mojsiewicz, Aliny Judyckiej i Bożeny Ustijanowskiej.

Srebrny Dzwoneczek
Zespół teatralny „Szkic” ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie
za spektakl „Oddalenia”
w reżyserii Beaty Kowalewskiej.
Spektakl otrzymał również Nagrodę publiczności.

Brązowy Dzwoneczek
Zespół teatralny „Na wesoło” z Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela
za spektakl „Kozi domek”
w reżyserii Jolanty Kariuniene, Krystyny Meilutiene i Ewy Abriune.

Wyróżnienia przyznano zespołowi „Wędrówka” z gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu  za spektakl „Złodziej snów” oraz zespołowi „Twardy orzeszek” ze Szkoły Łazdinai w Wilnie za spektakl „Ptasie radio”. Jury przyznało również indywidualne nagrody aktorskie i reżyserskie.