Lato z Podlasiem

W dn. 30 czerwca – 6 lipca 2013 r. Białystok odwiedziła grupa polskich dzieci z Porzecza i Grodna. Dzieci przyjechały na zaproszenie pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku. Arcyciekawy program przygotowali im pani Magdalena Korycka oraz nieoceniony i niezwykle zaangażowany w realizację projektu, pan Dariusz Daniluk – dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uczestnicy pobytu mieli możliwość poznania nie tylko naszego pięknego miasta, ale również Augustowa. Dzięki spotkaniom integracyjnym z uczniami Szkoły Podstawowej nr 34 oraz młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku nasi młodzi rodacy z Białorusi doskonalili język polski i nawiązywali nowe przyjaźnie. Tradycyjnie spotkał się z nimi również pan Prezydent Tadeusz Truskolaski, który przyjął osobiście gości w Pałacyku Gościnnym i obdarował ich upominkami.

Składamy serdeczne podziękowania panu Tadeuszowi Truskolaskiemu Prezydentowi Miasta Białegostoku, panu Wojciechowi Janowiczowi Dyrektorowi Departamentu Edukacji, pani Lucji Orzechowskiej zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, pani Joannie Kurylonek z Departamentu Edukacji, panu Jerzemu Bołtuciowi dyrektorowi SP nr 34 w Białymstoku, pani Iwonie Szcześniak dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz wyżej  wspomnianym: pani Magdalenie Koryckiej z X LO w Białymstoku i panu Dariuszowi  Danilukowi dyrektorowi tej placówki.

Pobyt dzieci  został sfinansowany ze środków Miasta Białystok.

Mniej więcej w tym samym czasie, w dniach 1-7 lipca 2013 r. w Bielsku Podlaskim wypoczywała grupa polskich dzieci z Kobrynia na Białorusi. W programie pobytu znalazły się m.in. wycieczki do Białowieży i Białegostoku, dzięki czemu nasi goście mogli zwiedzić Podlasie.

Za współorganizację pobytu dziękujemy serdecznie panu Adamowi Łęczyckiemu i Starostwu Powiatowemu z Bielska Podlaskiego a także oczywiście sponsorom- firmom: Suempol i Unibep oraz panu Józefowi Lechowi Pisanko.