Kolonie językowe w Rezekne

W dn. 22 lipca – 2 sierpnia 2013 r. w Rezekne odbyły się kolonie językowe dla dzieci polskich. Wspólnie z Państwowym Gimnazjum Polskim im. Stefana Batorego i niezastąpioną panią dyrektor Walentyną Szydłowską przygotowaliśmy pobyt edukacyjny dla 38 dzieci w wieku 10-13 lat z polskich szkół w: Rezekne, Daugawpils, Rydze, Jekabpils i Krasławie.

Program zajęć z języka polskiego przygotowały i poprowadziły: pani Halina Zajkowska i pani Anna Mieniuk z Białegostoku. Głównym celem imprezy było pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem polskim i zachęcenie do jego nauki poprzez zastosowanie atrakcyjnych form połączonych z zabawą. Dzieci oprócz nauki mogły zwiedzić ciekawe miejsca Rezekne oraz regionu łatgalskiego.

Ponadto uczestniczyły w zajęciach muzycznych, plastycznych, sportowych i do woli korzystały z pobliskiego kąpieliska, o ile oczywiście aura sprzyjała kąpielom.

W programie znalazły się także liczne konkursy m.in. recytatorski i plastyczny. Pod nadzorem nauczycieli dzieci wykonały multimedialny obrazkowy słownik ortograficzny. Imprezę zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów za udział.
 
Zadanie zostało sfinansowane z dotacji MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.