Elżbieta Ambrosiewicz – Pożegnanie

Zmarła Elżbieta Ambrosiewicz, członek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Urodziła się  w 1934 r.  Obroniła doktorat z matematyki. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim. Pełniła też funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach osiemdziesiątych XX wieku była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1985  r. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W kwietniu 1989 r. weszła w skład  Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej. Została wybrana do Rady Miejskiej w 1990 r. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w latach 1997 – 1998 i w latach 1998-2001.

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie
składają
Zarząd i Członkowie
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”