Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

Na Białorusi odbyły się dwustopniowe eliminacje tegorocznej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Komisja, w której skład weszli wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, oceniała wiedzę polonistyczną uczestników m.in. z Grodna, Wołkowyska  i Mohylewa. A oto ostateczne wyniki:
I miejsce Antoni Masiukiewicz SP w Grodnie
II miejsce Beata Hardziej PSM w Grodnie
III miejsce Ewelina Pęska SP w Grodnie
IV miejsce Anna Lasota Mohylew
V miejsce Bożena Możejko, PSM Grodno
VI miejsce Weronika Popko, SP w Wołkowysku

Teraz młodych miłośników języka polskiego czekają zmagania finałowe w olimpiadzie ogólnopolskiej, która odbędzie się w dn. 16-18 kwietnia 2015 r. w Konstancinie i Warszawie.

Za współpracę przy organizacji Olimpiady na Białorusi dziękujemy Polskiej Macierzy  Szkolnej i Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie. Wyrazy  podziękowania składamy również Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego za ufundowanie upominków uczestnikom imprezy.