XXVIII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy im. A. Mickiewicza „Kresy” za nami

Od 28 lat  w kilkunastu krajach na wschodzie  budzi się duch poezji polskiej. Co roku w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Czechach, Kazachstanie, Kirgistanie i Gruzji zaczyna się polskie pospolite ruszenie. Kilkuletnie maluchy i ich rodzice, dzieci, starsza młodzież i dorośli zaczynają prowadzić poszukiwania. Przeglądają opasłe książki, małe tomiki poetyckie, gazety i… smakują się w słowie. Co roku blisko 4 tysiące takich koneserów języka poszukuje najlepszego dla siebie wiersza, tylko po to, aby podzielić się swoją interpretacją utworu z innymi. I pokazać, że się mówi po polsku. Przez 28 lat uzbierało się poza Polską prawie 70 tys. takich miłośników języka polskiego. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 3,5 tys. uczestników.

Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „Kresy” realizowany jest przez  Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” już od roku 1991. Odbywają się kilkupoziomowe eliminacje, ostatni etap o charakterze centralnym wyłania najlepszych recytatorów w poszczególnych krajach. Konkurs wspierają organizacje polonijne i placówki dyplomatyczne RP. Zwycięzcy najstarszej kategorii przyjeżdżają do Białegostoku. To marzenie startującej młodzieży. Laureatami ”Kresów” są znani dziś aktorzy – np. Joanna Moro z Wilna odtwarzająca rolę Anny German czy Maciej Cymorek z Czeskiego Cieszyna grający w ”Dywizjonie 303” pilota Józefa Frantiska.

Wielki finał „Kresów” odbywa się na początku grudnia w Białymstoku. W tym roku kresowiacy przyjechali do stolicy Podlasia po raz 28. Gościliśmy recytatorów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Mołdawii, Czech, Kazachstanu i Gruzji. Dla recytatorów  i instruktorów z pomocą wykładowców białostockiej Akademii Teatralnej przygotowaliśmy szereg zajęć warsztatowych. Kresowiacy uczestniczyli też w Wieczorze Gospodarzy. To coroczne spotkanie z białostoczanami oraz literatura polską. W tym roku przywołaliśmy sylwetkę Juliusza Słowackiego. Motyw z jego twórczości przewijały się tegorocznej Gali Kresów. Podczas Nocy w Akademii Teatralnej kresowiacy spotkali się ze studentami Akademii, uczestnicząc w specjalnie dedykowanym dla nich pokazie etiud i spektakli. Istotnym punktem pobytu w Białymstoku była wigilia kresowa. Wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem i zaśpiewaliśmy kolędy. Czwartek upłynął pod znakiem konkursu. 28 recytatorów z 10 krajów zaprezentowało swoje interpretacje polskiej poezji w gościnnym Teatrze Szkolnym Akademii Teatralnej. Jurorzy wybrali laureatów. Wszyscy uczestnicy „Kresów” zaprezentowali się na Koncercie Galowym w Białostockim Teatrze Lalek.

LAUREACI „KRESÓW 2019”
GRAND PRIX

Agnieszka Szotkowska z Łomnej Dolnej w Czechach

Nagroda za interpretację utworu Adama Mickiewicza
– Angelina Poswaluk
z Baru na Ukrainie

I nagroda – Platon Gejwan z Odessy na Ukrainie

II nagroda – Tomasz Matuiza z Wilna na Litwie

Mariya Zhulikova z Nur-Sułtanu w Kazachstanie

III nagroda Artur Dowgiało z Wilna na Litwie

Tomasz Sokołowski z Wilna na Litwie

Wyróżnienia II stopnia

Xenia Frumosu z Bielc w Mołdawii

Nadejda Gordik  z Sorok w Mołdawii

Daria Hlebowicz z Grodna na Białorusi

Iryna Juchym z Czortkowa na Ukrainie

Ilona Petrenko z Kaliningradu w Rosji

Petra Sikorova z Wędryni w Czechach

Wyróżnienia II stopnia

Ana Iulia Drozdek z Pojany Mikuli w Rumunii

Tereza Mihaela Drozdek  z Pojany Mikuli w Rumunii

Beata Możejko z Porzecza na Białorusi

Jaroslav Nikolaenko z Sankt Petersburga w Rosji

Ewa Puzyriewska z Rezekne na Łotwie Nagroda Publiczności – Platon Gejwan z Odessy na Ukrainie

Nagroda Publiczności – Platon Gejwan z Odessy na Ukrainie

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
została zaproszona Agnieszka Szotkowska z Łomnej Dolnej w Czechach