„Legendarne dzieje Polski” – półkolonie w Suderwi

W dn. 1-8 czerwca 2011 r. w Suderwi młodzi miłośnicy historii zgłębiali dzieje Polski poznając jej najpopularniejsze legendy. Smok Wawelski i Szewczyk Dratewka na dobre zagościli w tej podwileńskiej miejscowości, stając się tematem przewodnim przygotowanej przez dzieci inscenizacji. W programie półkolonii oprócz zajęć ściśle związanych z tegorocznym hasłem, znalazły się również zabawy sportowe, plastyczne, wycieczki i uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na zakończenie odbyło się uroczyste ognisko pożegnalne.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.