Znamy zwycięzców XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Szkolnych w Wilnie

Przed publicznością spragnioną teatralnych wrażeń, dziewięć zespołów rywalizowało o Nagrodę Złotego, Srebrnego i Brązowego Dzwoneczka. Kto z nich będzie zwycięzcą – ten orzech do zgryzienia miało nie tylko profesjonalne jury, ale i publiczność zebrana 27 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Do Finału oprócz zespołów teatralnych ze szkół polskich na Litwie został zakwalifikowany zespół teatralny „Szalone” ze Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Reytana z Baranowicz na Białorusi, który jednak z przyczyn niezależnych nie mógł wziąć udziału w finałowych zmaganiach.
Jury w składzie: Piotr Damulewicz – przewodniczący, Anna Kietlińska, Magdalena Czajkowska, Lilia Kiejzik, Irena Litwinowicz oraz Stanisław Michalkiewicz postanowiło przyznać następujące nagrody dla zespołów biorących udział w Festiwalu:

Nagrodę Złotego Dzwoneczka otrzymał spektakl:
„Kto powiedział „miau”?”
w reżyserii Teresy Mojsiewicz
z Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie

Nagrodę Srebrnego Dzwoneczka otrzymał spektakl:
„Pipi idzie do szkoły”
w reż. Jolanty Rinkuniene
ze Szkoły Podstawowej im.M.Zdziechowskiego w Suderwi

Nagrodę Brązowego Dzwoneczka otrzymuje spektakl:
„Popołudniówka z wierszami”
w reż. Aliny Zienkiewicz
ze Szkoły Średniej im.Wł.Syrokomli w Wilnie

Wyróżnienia otrzymały:

Spektakl
„W krainie cudowności”
w reż. Elwiry Ławrukaitiene
ze Szkoły Podstawowej im.A.Stelmachowskiego w Starych Trokach

Spektakl
„Koza i siedem koźlątek”
w reż. Krystyny Trojko
ze Szkoły Średniej im.H.Sienkiewicza w Landwarowie

Spektakl
„Świniopas”
w reż. Jolanty Kariuniene
ze Szkoły Średniej im.J.Lelewela w Wilnie

Spektakl
„Bez bajki życie jest tak nudne”
w reż. Diany Markiewicz
ze Szkoły Średniej Łazdinai w Wilnie

Spektakl
„Wdowy”
w reż. Jolanty Szałkowskiej
ze Szkoły Średniej im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie

Spektakl
„Wyprawa internautów”
w reż. Bożeny Bieleninik
z Gimnazjum im. św.R.Kalinowskiego w Niemieżu.

W/w zespoły otrzymały również dyplomy.

Indywidualne nagrody aktorskie w postaci książek ufundowanych przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku otrzymali:
Kamila Fominowa za rolę królewny w spektaklu „W krainie cudowności” ze Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach
Marcin Jaskielewicz i Dominik Zujewicz za role piesków w spektaklu „Kto powiedział „miau”?” z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Daniel Szepiet za rolę wilka w spektaklu „Koza i siedem koźlątek” ze Szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Edwin Wojtkiewicz za rolę gajowego w spektaklu „Czerwony Kapturek” ze Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach
Barbara Polakowska za rolę uczennicy-piracicy w spektaklu „Wyprawa internautów” z Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu
Artur Markiewicz za rolę dobrego ucznia w spektaklu „Wyprawa internautów” z Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu
Agnieszka Jankiewicz za rolę królewny w spektaklu „Świniopas” ze Szkoły Średniej im.J.Lelewela w Wilnie

Nagrodę publiczności zdobył spektakl „Wyprawa internautów”
w reż. Bożeny Bieleninik
z Gimnazjum im. św.R.Kalinowskiego w Niemieżu

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zespołom, aktorom, reżyserom, a także rodzicom młodych artystów. Wierzymy, że pasja teatralna będzie trwać w polskich szkołach na Litwie.