Polska za pomocą nut i melodii – 15. Jubileusz Polskiego Chóru Pokoju

Ostatnie dni czerwca wypełnił śpiew chórzystów z Polski i zagranicy – odbyły się 15. Jubileuszowe Spotkania Polskiego Chóru Pokoju w Białymstoku.

28 czerwca 2012 roku odbył się Jubileuszowy Koncert Polskiego Chóru Pokoju. W Auli Magna Pałacu Branickich chórzyści pod batutą prof. Violetty Bieleckiej wykonali swoje tradycyjne utwory oraz aranżacje nowych pieśni. Nie zabrakło zatem „Dumki na dwa serca”, „Suity Podlaskiej” czy „Hymnu Trzeciego Tysiąclecia”. W Chórze śpiewają młodzi Polacy z takich krajów, jak: Rosja, Białoruś, Ukraina i Brazylia, wcześniej także z Austrii i Litwy. Wspierają ich chórzyści z Podlasia. Kolejne koncerty Chóru można można było usłyszeć 29.06. Supraślu (godz. 19.00, Kościół pw. Świętej Trójcy), 30.06. w Czarnej Białostockiej (godz. 19.00, Kościół pw. Świętej Rodziny) i 1.07. w Sokółce (godz. 19.00, Kościół pw. Św. Antoniego). Organizatorami spotkań chóru tradycyjnie był Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus”.
O Polskim Chórze Pokoju:

Polski Chór Pokoju to niezwykłe muzyczne przedsięwzięcie zainicjowane w 1998 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku oraz Dom Kultury w Czarnej Białostockiej. Co roku grupa młodych chórzystów z Polski oraz Polaków mieszkających w innych krajach spotyka się na warsztatach chóralnych, by w ich trakcie również koncertować na terenie naszego kraju i za granicą. Muzykom od samego początku towarzyszy Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, najpierw jako partner wspierający, a od 1999 roku jako współorganizator koncertów i warsztatów. Chórowi od samych początków przyświecała idea edukacji muzycznej i jednoczenia Polaków po obu stronach granicy w imię wspólnego dziedzictwa kulturowego, tradycji i wartości poprzez muzykę.

Polski Chór Pokoju spotyka się od 15 lat w okresie wakacyjnym, by przygotować nowy repertuar i koncertować w kraju i za granicą. Celem tych corocznych spotkań jest poznawanie kultury, ochrona i upowszechnianie naszego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza twórczości polskich kompozytorów, takich jak Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki. Chór stawia sobie za zadanie kształtowanie świadomości narodowej i kulturowej uczestników.

Skład Chóru stanowią młodzi śpiewacy z Polski oraz młodzi artyści polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, ale także z Austrii i Brazylii. Udział w Chórze pozwala im na poznanie polskiej kultury i muzyki klasycznej, zawarcie „transgranicznych” przyjaźni, a także rozwinięcie swojej kariery śpiewaczej – wielu dawnych i obecnych uczestników kształci się dziś na studiach muzycznych lub śpiewa zawodowo. Kilka lat temu w ramach corocznych spotkań chórzyści wzięli udział w warsztatach mistrzowskich dla solistów, prowadzonych przez prof. Leonarda Andrzeja Mroza (Akademia Muzyczna w Łodzi).

PChP promuje muzykę chóralną wśród rodaków mieszkających w Polsce i poza jej granicami, koncertując nie tylko na Wschodzie, ale i Zachodzie Europy. Chór Pokoju w swoim repertuarze sięga do opracowań polskiej muzyki ludowej, ale również muzyki krajów, z których pochodzą chórzyści. W wykonaniu Chóru można było już usłyszeć ukraińskie dumki czy pieśni łotewskie. Ważnym utworem, wykonywanym przez Chór co roku jest Hymn III Tysiąclecia, skomponowany przez M. Gałęskiego.
Od samego początku dyrygentem Chóru jest prof. Violetta Bielecka, której pasja muzyczna i energia udziela się młodym chórzystom. O swojej dyrygent tak mówią Jej chórzyści: „ma tyle doświadczenia, energii, miłości do wszystkich i tyle pomysłów, że nie widać końca. Choćby wykonywanie „Modlitwy o pokój” – jeden utwór, te same dźwięki, ale pod ręką Pani Profesor zawsze brzmi inaczej. I zawsze przepięknie.” (Anna Bagińska z Ukrainy) Ten energiczny duch Chóru przejawia się także w nowych inicjatywach podejmowanych przez członków Chóru: w 2011 roku powstał zespół instrumentalny Pax Band, w tym samym roku chór po raz pierwszy wykonał Suitę Podlaską – lekki utwór, zawierający urokliwe podlaskie melodie.

Polski Chór Pokoju wziął udział w wielu koncertach muzyki chóralnej a cappella i oratoryjno-kantatowych. Program przygotowany w trakcie trwania warsztatów chóralnych poprzedzających koncerty wykonywany jest w Polsce i za granicą. Chór można było usłyszeć nie tylko na Podlasiu, ale też na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Niemczech. Zagraniczne koncerty Chóru to zawsze ważne wydarzenie dla Polaków i Polonii. Dla chórzystów to wówczas prawdziwa porcja wiedzy o polskiej diasporze rozsianej po świecie, a także lekcja patriotyzmu.

Polski Chór Pokoju nagrał 5 płyt:
– II Litania Ostrobramska. Stanisław Moniuszko (płyta upamiętniająca/wydana z okazji II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy „Polacy i Polonia u progu nowego Tysiąclecia” 28 IV-3 V 2001, Warszawa-Pułtusk-Kraków-Częstochowa)
– Znasz- li ten kraj. Stanisław Moniuszko
– Litanie Ostrobramskie Stanisława Moniuszki
– Wszystko co Polskę stanowi
– Polskie kwiaty (2012)

Co o udziale w Chórze sądzą młodzi artyści?
Dla mnie to wielka przygoda: zapoznanie się z ludźmi polskiego pochodzenia z całego świata, poznanie historycznych miejsc związanych z kulturą Polski na Litwie, Białorusi, Łotwie; przygoda z utworami polskiej muzyki ludowej i klasycznej. To możliwość wprowadzenia polskiej kultury w swoim kraju za pomocą nut i utworów. Większość osób śpiewających w Chórze prowadzi swoje zespoły, dlatego warsztaty PChP są dobrą okazją, by poczuć się nie tylko dyrygentem, ale i śpiewakiem. PChP dla mnie to zawsze ocean pozytywnych emocji. Ciekawe próby i udane koncerty. Masa nowych przyjaciół. Dlatego do dziś staram się zachęcać muzyków do udziału. Dzięki warsztatom PCHP młode osoby z Ukrainy, które mają polskie korzenie, mogą na żywo odkrywać Polskę.
Anna Bagińska z Ukrainy, śpiewa w Chórze 11 lat

Warsztaty Polskiego Chóru Pokoju zaczęły się dla mnie w sierpniu 2002 roku. (…) Po przyjeździe do Białegostoku byłem trochę zaskoczony ilością prób i tempem pracy w chórze, ale końcowy efekt pokazał swoje – warto! Moc emocji, współbrzmień, relacje między uczestnikami sprawiły, że czekałem z niecierpliwością na następny rok, by móc uczestniczyć w kolejnych warsztatach Polskiego Chóru Pokoju. Dzisiaj z przyjemnością piszę opracowania oraz aranżacje dla uczestników kolejnych spotkań. W tym roku zaśpiewam w chórze i zagram wraz z zespołem PAX BAND na jubileuszowych warsztatach Polskiego Chóru Pokoju.
Maksim Fedorov z Ukrainy, śpiewa w Chórze 11 lat