XIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

W dniach 19-20 lutego 2011 roku na Białorusi odbyły się eliminacje ogólnokrajowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

I etap przeprowadzony został w dn. 29-30 stycznia 2011. W obu etapach udział wzięła młodzież z: Grodna, Wołkowyska, Mołodeczna, Mohylewa, Witebska i Lidy.
Jury z uwagi na wysoki poziom nie miało łatwego zadania. Wyłoniło aż 7 uczestniczek, które wezmą udział w finale Olimpiady w Warszawie i Konstancinie w dn. 6-9 kwietnia 2011 roku. Są to:

Wiktora Sidor – Wołkowysk
Anastazja Dębowska – Grodno
Elżbieta Starcewa – Mohylew
Weronika Łapniewska – Grodno
Helena Witowicz – Grodno
Marta Żylińska – Grodno
Katarzyna Pszeniczna – Witebsk

Wcześniej laureatki Olimpiady na Białorusi wezmą udział w zorganizowanych przez Oddział warsztatach polonistycznych w Białymstoku, gdzie pod okiem wykładowców Uniwersytetu w Białymstoku i nauczycieli z białostockich szkół przygotowywać się będą do zmagań finałowych.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.