Tłusty Czwartek w Ratuszu

Po raz kolejny gościnne drzwi Muzeum Podlaskiego otworzyły się przed  członkami i sympatykami Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. 3 marca odbyło się tam coroczne spotkanie tłustoczwartkowe. Imprezę zaszczycili swoją obecnością znamienici goście z Białegostoku oraz Rodacy z Litwy i Białorusi.Wśród gości znaleźli się m.in: Jego Ekscelencja Ksiądz Abp Edward Ozorowski, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Rektor UwB, prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk Prorektor UwB, prof. dr hab. Elwira Kryńska Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, prof. Stanisław Prutis, prof. Stanisław Srocki, Eliza Szadkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  Maciej Tefelski reprezentujący Wojewodę Podlaskiego, Waldemar Pawłowski reprezentujący Prezydenta Miasta Białegostoku, Radni Miasta Białegostoku: Agnieszka Rzeszewska, Jan Chojnowski i Kazimierz Dudziński, Agnieszka Romaszewska-Guzy Dyrektor TVP Białystok,  Tadeusz Gawin Prezes Honorowy ZPB, Andżelika Borys była Prezes ZPB, Anżelika Orechwo p.o. Prezesa ZPB, Teresa Kryszyń Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, Zofia Griaznowa Starosta Gminy Jaszuny, Danuta i Antoni Jankowscy, Ks. Józef Aszkiełowicz.


Głównym punktem spotkania była promocja książek związanych z osobą śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego założyciela i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Były to: „Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej” Andrzeja Stelmachowskiego oraz „Andrzej Stelmachowski. Pragmatyczny romantyk”. W spotkaniu uczestniczyli:
pani Krystyna Zienkiewicz, pod której redakcją powstała biografia oraz pan Zbigniew Stelmachowski syn Profesora. Promocję poprowadziła pani Anna Kietlińska prezes Oddziału. Sylwetkę Profesora i związane z nim wspomnienia przybliżały osoby z nim związane: J.E. Ksiądz Abp. Edward Ozorowski, prof. Stanisław Prutis, Zbigniew Stelmachowski, Antoni Jankowski, ks. Józef Aszkiełowicz i Tadeusz Gawin. Fragmenty biografii czytał Piotr Półtorak- aktor Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku.

Zgodnie z tradycją tłustoczwartkowych spotkań, osobom szczególnie zasłużonym Oddziałowi i Rodakom z Zagranicy, wręczone zostały „Kwiaty polskie”. W roku bieżącym uhonorowani zostali: ks. Tadeusz Krahel
i płk Leszek Czech Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Spotkanie uświetnił występ solistki Ingi Poskutie z Litwy, która zaprezentowała zgromadzonej publiczności koncert polskich pieśni. Artystce na fortepianie akompaniował pan Adam Kondratowicz.

Oczywiście impreza nie mogła się obyć bez tłustoczwartkowych słodkości.

Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Lechowskiemu Dyrektorowi Muzeum Podlaskiego za gościnność i ciepłe przyjęcie.