Wspomnienie – Wanda Krukowska

Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!

Księga Przysłów 3,4

15 stycznia po 2 miesiącach ciężkiej choroby zmarła Pani  Wanda Krukowska (1943.01.31. – 2018.01.15.), wieloletnia Prezes Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie, oddana sprawie mniejszości polskiej w Łatgalii, inicjatorka szkolnictwa polskiego na Łotwie, niezwykle dobry człowiek.

Urodziła się w Rydze, w rodzinie polskiej pochodzącej z Łatgalii. W 1974 ukończyła biologię na Łotewskim Uniwersytecie Państwowym, po czym pracowała jako kierowniczka laboratorium medycznego w Rzeżycy (Rezekne). Również tam, gdy na Łotwie zaczęło się odrodzenie narodowe, w 1988 założyła oddział Związku Polaków na Łotwie.  Była najdłużej sprawującą swoją funkcję działaczką polonijną na Łotwie. Stała na czele Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie w latach 2000–2012. Za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pogrzeb odbędzie się w środę 17 stycznia 2018r.  Msza św. w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej  o godzinie 10:00  w Rezekne.

Świętej pamięci Pani Wanda Krukowska zostanie w naszej pamięci jako osoba nadzwyczajnie pracowita, bezgranicznie oddana sprawie Polaków na Łotwie, odpowiedzialna za każdą sprawę, w której uczestniczyła, niezwykle uczciwa i życzliwa dla wszystkich.