XXVI edycja Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2017”

Niedawno w Białymstoku odbyła się XXVI edycja „Kresów”, konkursu recytatorskiego organizowanego z myślą o Polakach zza granicy. W tym roku gościliśmy 27 reprezentantów z 10 różnych krajów: Litwy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rumunii, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy oraz Gruzji, którzy dokonywali interpretacji różnorakich polskich autorów. Byli to m.in. Różewicz, Leśmian, Herbert, Asnyk, Sienkiewicz, Pawlikowska, czy jak co roku Mickiewicz.

Twórcą, wokół którego skupione były „Kresy 2017”, był Stanisław Wyspiański. To prelekcja o jego osobie i dorobku artystycznym rozpoczęła tegoroczne Spotkanie Gospodarzy, a element jego twórczości w postaci chochoła podsumował konkurs, pojawiając się na Koncercie Finałowym.

Do tej pory w „Kresach” wzięło udział aż 62 000 uczestników! W tym co roku w całym konkursie bierze udział 3 000 osób na wszystkich szczeblach eliminacji. W tegorocznych wielostopniowych eliminacjach przeprowadzonych we wszystkich krajach udział wzięło 3444 recytatorów. Tegoroczni reprezentanci stanowili niewątpliwie elitę recytatorów polskich za granicą, pokazując się z jak najlepszej strony na samym konkursie. Rywalizacja była zacięta, niemniej jednak poza mierzeniem się w artystycznym pojedynku na interpretację utworów, nasi Kresowiacy mieli okazję lepiej poznać się między sobą przez cały tydzień, podczas którego trwały „Kresy” oraz skorzystać z warsztatów przygotowujących ich do samego konkursu. Poza intensywnym czasem przygotowań do konkursu oraz Koncertu Finałowego, uczestnicy mogli również wziąć udział w różnorakich spektaklach przygotowanych przez Akademię Teatralną w Białymstoku oraz Białostocki Teatr Lalek.
Ponadto jak co roku uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w Wigilii Kresowej, podczas której podsumowano tegoroczny konkurs, razem przełamano się opłatkiem, odśpiewano kolędy w akompaniamencie muzyków oraz zjedzono wspólną wieczerzę wigilijną.

W sobotę odbyła się Gala Finałowa, podczas której wyłoniono zwycięzców. Jury w składzie: Piotr Damulewicz, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Magdalena Warzecha, Magdalena Kiszko-Dojlidko oraz Jerzy Łazewski wyłonili tegorocznych zwycięzców.
• Grand Prix otrzymała Lubow Kazak z Grodna na Białorusi
• Nagrodę za interpretację utworu Adama Mickiewicza – Gabriela Andruszkiewicz z Wilna na Litwie. Laureatka otrzymała również srebrną monetę z wizerunkiem Adama Mickiewicza.
• I nagrodę – Iwona Kyłymniuk ze Lwowa na Ukrainie
• II nagrodę ex aequo:
Patryk Obuchowicz z Grodna na Białorusi
Alona Tarasowa z Mohylewa na Białorusi
• III nagrodę – Michał Jermołaew z Kaliningradu w Rosji

Przyznano również 6 wyróżnień I stopnia. Otrzymali je:
Julian Germanowicz z Uniemiszek na Litwie
Anton Kazaczonok z Daugawpils na Łotwie
Klara Kotas z Trzyńca w Czechach
Monica Eugenia Marculaec z Pojany Miculi w Rumunii
Mari Rogova z Kiszyniowa w Mołdawii
Tomasz Suchy z Trzyńca w Czechach
Oraz 3 wyróżnienia II stopnia
Aleksandra Korniłowa z Browar na Ukrainie
Łukasz Palkowski z Wilna na Litwie
Dmitrij Poltawiec z Szortand w Kazachstanie

Nagrodę Publiczności – lalkę teatralną ufundowaną przez Białostocki Teatr Lalek otrzymał Tomasz Suchy z Trzyńca w Czechach
O Kresach mówiono między innymi: w TVP 3, na YouTubie Wilnoteki, pisano na stronach szkół uczestniczących, na portalach kulturalnych, pisano na stronie Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, donoszono znad Niemna, czy też informowano w Radiu Białystok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za to, że mogliśmy w tym roku oglądać tak wyśmienite interpretacje polskich literatów. Oby przyszły rok przyniósł tak samo zdolnych recytatorów na XXVII edycję Konkursu Recytatorskiego „Kresów 2018”.

Sponsorami tegorocznych białostockich spotkań Konkursu „Kresy” byli:
1. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2. Urząd Miejski w Białymstoku
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4. Fundacja PKO Banku Polskiego
5. Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku równie serdecznie dziękuje współorganizatorom Konkursu:

1. Białostockiemu Teatrowi Lalek,
2. Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku,
3. Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku,
4. Prezydentowi Miasta Białegostoku, Tadeuszowi Truskolaskiemu, za objęcie konkursu honorowym patronatem.